Konsumentinformation om boende och hantverkare

Här hittar du information om att anlita hantverkare, flyttfirmor och information om att köpa hus eller bostadsrätt. Du får även information om mäklares skyldigheter, dolda fel samt förköpsråd för att undvika att anlita oseriösa företag.

Anlita hantverkare

När du anlitar en hantverkare gäller konsumenttjänstlagen. Enligt denna har du reklamationsrätt i tre eller tio år. Du kan om det är fel på tjänsten kräva att få felet åtgärdat utan kostnad. Går det inte att åtgärda felet kan du få ett prisavdrag. Du har också rätt att hålla inne betalningen som säkerhet för ditt krav. Lagen ger dig också rättigheter angående priset på tjänsten, om du och företaget inte har avtalat om fast pris. Prisuppgift som lämnas till en konsument ska alltid vara inklusive moms.

Fel som riskerar att uppstå kan du undvika genom att vara noggrann redan innan du beställer tjänsten. Ta in flera offerter och jämför. Billigast behöver inte vara bäst! För att vara säker på att avtalet mellan dig och hantverkaren följs bör avtalet göras skriftligt. På detta sätt kan du vid behov bevisa vad ni kommit överens om. På Konsumentverkets hemsida kan du hitta ett standardavtal som du kan använda när du anlitar en hantverkare.

Tips om du anlitar en hantverkare

 • Kontrollera så att hantverkaren har f-skatt och är momsregistrerad. Detta kan du göra gratis hos allabolag eller ratsit.
 • Fråga hantverkaren om de har ansvarsförsäkring och hos vilket bolag.
 • Kontakta Kronofogden och Skatteverket för att höra om företaget har obetalda skulder eller pågående indrivningar.
 • Anlita aldrig någon som utför svartjobb. Du kan råka illa ut och även bli skadeståndsansvarig om hantverkaren skulle skada sig vid utförandet av jobbet.
 • Var misstänksam om priset på en offert ligger väldigt lågt i förhållande till de övriga. Är det något som inte ingår? Är firman seriös?
 • Betala om möjligt inte i förskott, det försämrar dina möjligheter vid en reklamation.

Om du har frågor om din bostad, vad du kan kräva vid en felaktig tjänst eller behöver råd innan du exempelvis anlitar en hantverkare kan du kontakta Konsument Göteborg om du är bosatt i Göteborg, Öckerö, Mölndal eller Partille. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan.

Bor du i en annan kommun hittar du kontaktuppgifter på Konsumentverkets webbplats.

Konsumentinformation om flyttfirmor

Ska du flytta och funderar på att anlita en flyttfirma? Tyvärr finns det många oseriösa flyttfirmor och därför är det viktigt att du kontrollerar firman innan du anlitar den. Här kan du läsa vad du behöver tänka på innan.

Kolla upp flyttfirman

Gör en noggrann kontroll av firman som du tänker anlita. Många oseriösa aktörer använder sig av snygga hemsidor och kan ha namn som liknar seriösa firmor, det kan till exempel bara skilja en bokstav, flytt blir flyt eller liknande.

 • Kontrollera att företaget är ett riktigt företag. Be om flyttfirmans organisationsnummer. Kontrollera sedan i Bolagsverket näringslivsregister eller på allabolag att företaget är de som de utger sig för att vara.
 • Kontrollera att firman har tillstånd att köra yrkestrafik från Transportstyrelsen. Om de inte har det gäller inte firmans försäkringar om något händer, till exempel en trafikolycka. Om du har firmans organisationsnummer kontrollerar du detta hos Transportstyrelsen.
 • Kontrollera om flyttfirman har en transportöransvarsförsäkring. Be att få försäkringsbevis och kontrollera med deras försäkringsbolag om uppgifterna du har fått stämmer.
 • Ring till referenser om det finns några på hemsidan. Kontrollera om det finns omdömen på andra sidor som företaget inte själva bestämmer över.
 • Använder du dig av en flyttfirma som är med i Sveriges Möbeltransportörers Förbund kan du räkna med att firman är riktig, och att de har de försäkringar och tillstånd som behövs. Då behöver du inte kontrollera detta.

Skriftliga avtal

Se till att ha ett skriftligt avtal innan arbetet påbörjas. Fråga om flyttfirman tillämpar branschöverenskommelsen ”Bohag 2010, Allmänna Bestämmelser för bohagsflyttning”. Då minskar risken att du hamnar i konflikt med firman senare.

Var tydlig med vilken hjälp du behöver, om du har tunga möbler som ska flyttas eller liknande. Flyttfirman ska också vara tydliga med vad de kan göra och vad de inte kan göra.

Skriv ett avtal där priset och arbetets omfattning finns med, det vill säga vilket arbete firman ska utföra åt dig. Be om en kopia av avtalet innan arbetet påbörjas. Enligt Bohag 2010 ska du i första hand få ett fast pris. Om du får ett ungefärligt pris får inte det överskridas med mer än 15 procent, ungefärligt pris ska också framgå i avtalet.

Avtala gärna om betalning mot faktura. Då behöver du aldrig betala i förskott och kan kontrollera att ingenting har blivit skadat under flytten innan du betalar.

Fota dyra möbler mm.

Om du fotograferar dina möbler innan flytt så kan du på ett enkelt sätt visa att eventuella skador uppkom under flytten.

Köpa bostad

Du hinner säkert gå på många visningar innan du hittar bostaden som motsvarar dina drömmar. Det är viktigt att du ställer frågor och jämför priser, exempelvis vad en räntehöjning av ett eventuellt lån innebär för dig. För att veta om du klarar av lånen på bostaden bör du göra en budget för hushållets kostnader. Om du inte vet hur du ska ställa upp en budget eller behöver privatekonomisk rådgivning kan du vända dig till Göteborg stads kostnadsfria budget- och skuldrådgivning.

Om det är flera som är intresserade av en bostad brukar det bli budgivning. Hur en budgivning ska gå till eller hur länge den ska pågå bestämmer säljaren tillsammans med mäklaren. Säljaren behöver inte sälja till den som lägger det högsta budet eller till det pris som angetts i en eventuell annons.

Att bo i en bostadsrätt innebär att du är medlem i en bostadsrättsförening och tillsammans med de andra medlemmarna är ägare av hela fastigheten. Därmed har du ett delat ansvar för att hela fastigheten sköts. Innan köpet är det därför viktigt att inte bara kontrollera själva lägenheten, utan även huset och föreningens ekonomi samt skötsel av fastigheten.

Undersökningsplikt

Det är viktigt att komma ihåg att du som köpare av hus eller bostadsrätt som regel har en omfattande undersökningsplikt. Att säljaren redan har besiktigat bostaden innebär inte automatiskt att din undersökningsplikt försvinner. Som köpare måste du normalt anlita en egen besiktningsman eller betala dig in i säljaren besiktning för att själv kunna ställa krav. Att du anlitat en besiktningsman innebär däremot inte att du själv inte har något ansvar! Om du inte har undersökt bostaden innan köpet, kan det bli svårt att rikta krav mot säljaren om fel i bostaden upptäcks i efterhand.

På webbsidan Om boende kan du få mer utförlig information från Boverket och Konsumentverket om köp av bostad.

Frågor och svar

 • Hur är det egentligen med momsen när man får en prisuppgift från en hantverkare?

  Enligt prisinformationslagen ska moms alltid ingå i en prisuppgift som ett företag lämnar till en privatperson. Samma sak gäller marknadsföring som riktar sig till privatpersoner. Får du en prisuppgift från en hantverkare ska den vara inklusive moms.

 • Hantverkaren vill ha betalt i förskott, har de rätt att kräva det?

  Nej, om ni inte har avtalat om förskottsbetalning ska betalning ske när tjänsten är utförd.

 • Har man inte alltid 30 dagar på sig att betala en räkning?

  Om man inte avtalat om någon särskild förfallotid ska betalning ske när företaget begär det.