Råd före ett köp

Här hittar du information om vad du bör tänka på innan du gör ett köp, till exempel anlitar hantverkare, en flyttfirma eller köper en begagnad bil.

Ingå avtal

Huvudregeln är att både muntliga och skriftliga avtal är bindande. Det betyder att avtalet inte kan brytas utan att det får konsekvenser. Säljaren måste kunna bevisa att det finns ett avtal och vad det omfattar.

Anlita hantverkare

När du anlitar en hantverkare gäller konsumenttjänstlagen. Enligt denna har du reklamationsrätt i tre eller tio år. Du kan om det är fel på tjänsten kräva att få felet åtgärdat utan kostnad. Går det inte att åtgärda felet kan du få ett prisavdrag. Du har också rätt att hålla inne betalningen som säkerhet för ditt krav. Lagen ger dig också rättigheter angående priset på tjänsten. Prisuppgift som lämnas till en konsument ska alltid vara inklusive moms.

Problem som riskerar att uppstå kan du undvika genom att vara noggrann redan innan du beställer tjänsten. Ta in flera offerter och jämför. Billigast behöver inte vara bäst! För att vara säker på att avtalet mellan dig och hantverkaren följs bör avtalet göras skriftligt. På detta sätt kan du vid behov bevisa vad ni kommit överens om. På Konsumentverkets hemsida kan du hitta hantverkarformuläret, ett standardavtal som du kan använda när du anlitar en hantverkare.

Tips inför att anlita en hantverkare

 • Kontrollera så att hantverkaren har f-skatt och är momsregistrerad. Detta kan du göra gratis hos allabolag eller ratsit.
 • Fråga hantverkaren om de har ansvarsförsäkring och hos vilket bolag.
 • Kontakta Kronofogden och Skatteverket för att höra om företaget har obetalda skulder eller pågående indrivningar, och om det finns ROT-revisioner som inte gått igenom. 
 • Var misstänksam om priset på en offert ligger väldigt lågt i förhållande till de övriga. Är det något som inte ingår? Är firman seriös?
 • Betala om möjligt inte i förskott, det försämrar dina möjligheter vid en reklamation.

Anlita aldrig någon som utför svartjobb! Du kan råka illa ut och även bli skadeståndsansvarig om hantverkaren skulle skada sig vid utförandet av jobbet. Det spelar ingen roll om du inte förstod eller visste att jobbet var svart. 

Anlita en flyttfirma

Ska du flytta och funderar på att anlita en flyttfirma? Tyvärr finns det många oseriösa flyttfirmor och därför är det viktigt att du kontrollerar firman innan du anlitar den. Här kan du läsa vad du behöver tänka på.

Kolla upp flyttfirman

Gör en noggrann kontroll av firman som du tänker anlita. Många oseriösa aktörer använder sig av snygga hemsidor och kan ha namn som liknar seriösa firmor. Det kan till exempel bara skilja en bokstav, flytt blir flyt eller liknande. 

Kontrollera följande: 

 • Att företaget är ett riktigt, registrerat företag med f-skatt. Be om flyttfirmans organisationsnummer. Kontrollera sedan i Bolagsverket näringslivsregister eller på allabolag att företaget är de som de utger sig för att vara.
 • Att de har tillstånd att köra yrkestrafik från Transportstyrelsen. Om de inte har det gäller inte firmans försäkringar om något händer, till exempel en trafikolycka. Om du har firmans organisationsnummer kontrollerar du detta hos Transportstyrelsen.
 • Om firman har en transportöransvarsförsäkring. Be att få försäkringsbevis och kontrollera med deras försäkringsbolag om uppgifterna du har fått stämmer.
 • Om det finns omdömen på sidor som företaget inte själva bestämmer över.
 • Kontakta Skatteverket och fråga om firman har några obetalda skatteskulder, samt om det finns revisioner av RUT-avdraget som inte gått igenom.
 • Besök firman på den adressen de uppger!

Skriftliga avtal

Se till att ha ett skriftligt avtal innan arbetet påbörjas. Fråga om flyttfirman tillämpar branschöverenskommelsen ”Bohag 2010, Allmänna Bestämmelser för bohagsflyttning”. Då minskar risken att du hamnar i konflikt med firman senare.

Var tydlig med vilken hjälp du behöver, om du har tunga möbler som ska flyttas eller liknande. Flyttfirman ska också vara tydliga med vad de kan göra och vad de inte kan göra.

Skriv ett avtal där priset och arbetets omfattning finns med, det vill säga vilket arbete firman ska utföra åt dig. Be om en kopia av avtalet innan arbetet påbörjas. Enligt Bohag 2010 ska du i första hand få ett fast pris. Om du får ett ungefärligt pris får inte det överskridas med mer än 15 procent, ungefärligt pris ska också framgå i avtalet.

Avtala gärna om betalning mot faktura. Då behöver du aldrig betala i förskott och kan kontrollera att ingenting har blivit skadat under flytten innan du betalar.

Fota dyra möbler mm.

Om du fotograferar dina möbler strax innan flytt så kan du på ett enkelt sätt visa att eventuella skador uppkom under flytten.

Tips vid köp av begagnad bil

 • Konsumentköplagen gäller när du köper bil av en bilhandlare. Du har rätt att klaga på fel i tre år.
 • Läs igenom avtalet och varudeklarationen innan du bestämmer dig för ditt bilköp.
 • Det är en extra trygghet att köpa bil av en bilhandlare som är medlem i Motorbranschens riksförbund, MRF.

Frågor och svar

 • Hur är det egentligen med momsen när man får en prisuppgift från en hantverkare?

  Enligt prisinformationslagen ska moms alltid ingå i en prisuppgift som ett företag lämnar till en privatperson. Samma sak gäller marknadsföring som riktar sig till privatpersoner. Får du en prisuppgift från en hantverkare ska den vara inklusive moms.
 • Hantverkaren vill ha betalt i förskott, har de rätt att kräva det?

  Nej, om ni inte har avtalat om förskottsbetalning ska betalning ske när tjänsten är utförd.
 • Har man inte alltid 30 dagar på sig att betala en räkning?

  Om man inte avtalat om någon särskild förfallotid ska betalning ske när företaget begär det.