Handla av privatperson

När du köper från en privatperson har du inte de rättigheter du är van vid som konsument. Istället för konsumentköplagen är det i första hand ditt avtal som reglerar köpet, och i andra hand köplagen. Här kan du läsa vad det innebär för dig och dina rättigheter som köpare.

Köplagen

När du köper en vara av en annan privatperson gäller köplagen. Denna kan avtalas bort, vilket betyder att det i första hand är ert avtal som bestämmer rättigheter och skyldigheter. Om du och köparen inte är överens om något och detta inte tas upp i avtalet bestämmer köplagen vad som gäller. Denna lag är dock inte lika generös som konsumentköplagen.

Undersökningsplikt

En privatperson som säljer en vara har inte lika stor skyldighet att ge upplysningar om en vara som en näringsidkare har. Som konsument har du därför en omfattande undersökningsplikt. Det innebär att det är viktigt att du undersöker varan noga före köpet. Om en vara säljs i "befintligt skick" innebär det att säljaren till viss del friskriver sig från ansvar för fel som kan finnas i varan.

Köpeavtalet

Vid privatköp spelar avtalet en mycket stor roll och bestämmer vad som gäller mellan dig och säljaren. Ni har stor frihet att bestämma vilka villkor och vilket pris som ska gälla för köpet.

Avtalet bör minst innehålla uppgifter som:

  • vem som säljer respektive köper,
  • vad det är som säljs,
  • priset,
  • när varan ska levereras och när priset ska betalas.

Avtalet kan också innehålla andra avtalsvillkor, till exempel garantier, rätt till öppet köp eller friskrivningar. Det viktiga är att alla dina överenskommelser med säljaren också tas med i det skriftliga avtalet. Upprätta avtalet i två exemplar, en till dig och en till säljaren. På Konsumentverkets webbplats hittar du köpekontrakt som du kan använda för köp av olika fordon som till exempel bil, moped och båt.

Fel på varan

Bedömningen om den köpta varan är felaktig görs med utgångspunkt i vad ni avtalat om köpet. Saknar varan någon egenskap som ni avtalat om är den felaktig. Om inget framgår av avtalet ska varan ändå hålla en viss minsta godtagbara standard. Minsta godtagbara standard är lägre ju billigare varan har varit.

När ett fel är konstaterat ska det avgöras vem som är ansvarig för det. Säljaren ansvarar för dolda fel som fanns vid tidpunkten för köpet. På grund av din undersökningsplikt kan du inte göra säljaren ansvarig för fel du borde upptäckt hos varan före köpet. Detta gäller oavsett om du faktiskt undersökt varan eller inte. Därför är det viktigt att du noggrant undersökt varan före köpet.

Köper du av en annan privatperson har du rätt att klaga på (reklamera) fel i 2 år. Du måste reklamera så snart du upptäcker felet. Det är bäst att göra reklamationen skriftligt. Spara en kopia på brevet eller använd mejl.

Vid tvist Domstol

Vid tvist med en annan privatperson kan du endast vända dig till domstol för att få din tvist prövad. Detta gör du genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Läs mer om exempelvis hur en rättegång går till, vem som får betala rättegångskostnaderna, om rättshjälp och rättsskydd på Domstolsverkets webbplats.


Frågor och svar

  • Gäller konsumentköplagen när jag handlar på till exempel Blocket eller Tradera?

    Om säljaren är ett företag så gäller konsumentköplagen som vanligt. Är säljaren däremot en privatperson så gäller inte lagen. Då gäller Köplagen i stället men eftersom denna går att avtala bort är det avtalet man i första hand får gå på.