Boka utbildning eller föreläsning i konsumenträtt

Vi erbjuder olika föreläsningar i konsumenträtt. Vi vänder oss till skolor, föreningar, organisationer och andra intresserade. Här hittar du också material att använda i skolan.

Föreläsningar

Våra erfarna föreläsare tar upp intressanta och aktuella fall och regler. Vi skräddarsyr föreläsningen utifrån olika önskemål. Det kan till exempel vara:

  • Konsumenträtt
  • Frågor om att anlita hantverkare
  • Handla på distans/internet
  • Vad gäller när du ska ut och resa

Vi kan komma ut till er

Det vanligaste är att vi kommer till en arbetsplats, utbildningslokal, bibliotek eller liknande. Passar det bättre för er har vi också möjlighet att ta emot grupper i våra egna lokaler.

Medverkan vid event

Vi har lång erfarenhet av att delta i olika publika sammanhang. Det kan vara en stadsdelsdag, en mässa eller en mindre sammankomst. Vi har till vår hjälp ett antal olika spel eller liknande aktiviteter. Allt är utformat så att deltagarna samtidigt får ta del av kunskap inom våra områden. Vi har möjlighet att anpassa våra aktiviteter efter önskemål om inriktning och efter publikens sammansättning.

Bokning av föreläsningar eller utbildningar i konsumentfrågor

Föreläsning eller utbildning bokas genom av någon av följande:

Yashin Hajee telefon 031-368 08 14, e-post: yashin.hajee@kom.goteborg.se

Föreläsning eller utbildning för föreningar, organisationer och skolor bokas genom:

Maud Öhlund telefon 031-368 08 19, e-post: maud.ohlund@kom.goteborg.se

Vill du veta med om våra skolbesök eller har frågor om vårt skolmaterial här nedan kan du kontakta konsumentrådgivare Maud Öhlund per telefon 031-368 08 19, eller via e-post maud.ohlund@kom.goteborg.se

Material för skolan

Lärarmaterial till grundskolan

Konsument Göteborg erbjuder utbildningsmaterial som är tänkta att användas i grundskolan. Materialet består av ett antal problem som ungdomar lätt kan få, beskrivna i case-form. Tanken är att de ska vara igenkännande och att det ska vara lätt att ta till sig. Vill du få tillgång till materialet kan du kontakta Maud Öhlund, kontaktinformation finns här ovanför.

Material om konsumenträtt för lågstadiet

Lo får ett uppdrag

Material om hållbar klädkonsumtion.
"Lo får ett uppdrag" är ett pedagogiskt material som riktar sig till elever i första klass. Boken kan läsas av eleverna själva eller som högläsningsbok. I slutet av boken finns några frågor som kan diskuteras i klassrummet, gärna som en del i lärandet om hållbar utveckling.

Lo får ett uppdrag.pdf

Material om konsumenträtt för högstadiet och gymnasiet

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med grund- och gymnasieskolan och har under ett antal läsår besökt skolor.

Tillsammans med Pedagogiskt Centrum har vi utvecklat ett antal olika spel som du kan använda själv i undervisningen. Spelen handlar om de konsument- och ekonomifrågor som finns i elevernas vardag. Materialet får fritt laddas ner och kopieras för att användas i utbildningsverksamhet så länge källa anges. Spelen med detaljerad handledning finns att läsa och ladda hem här nedan. Vissa spel är fysiska spel och du kan du kontakta oss för att få ta del av dem.

Flytta hemifrån

Flytta hemifrån handlar om ekonomi och konsumenträtt. Spelet är uppdelat i 20 olika dilemman där vi får följa Kajsa och Tore i olika situationer. Kapitlen är indelade i åtta olika teman. Du kan välja vilka delar du vill arbeta med. Flytta hemifrån är främst avsett för unga vuxna i åldern 18 – 25. Spelet fungerar både för små grupper och hela klasser.

Flytta hemifrån.pdf

Kosto

Kosto är ett värderingsspel som handlar om hållbar konsumtion. Spelet visar hur miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet påverkas av de tillverkningsmetoder som används för varor vi köper i affären idag. Spelets syfte är att få deltagarna att reflektera över de dolda kostnader bakom dagens konsumtionssamhälle.

Kosto.pdf

PANK

Med Konsument Göteborgs spel PANK lär sig elever i grundskolans år 9 konsumenträtt på ett lite annorlunda sätt. Till spelet följer en handledning för dig som lärare. Konsument Göteborg kan också komma till din skola och introducera och genomföra spelet tillsammans med dig.

Spelet består av en kortlek med fyra personbeskrivningar, händelsekort och pengar. Eleverna delas in i grupper om fyra deltagare i varje. Varje grupp får ett spel och personbeskrivningarna delas ut. Varje omgång drar spelaren ett kort där en händelse finns beskriven. Det gäller nu för eleven att ta ställning till hur han/hon skulle agera utifrån sin personbeskrivning. Händelsen har också en koppling till olika konsumentfrågor. När händelsekorten är slut avslutas spelet.

Vill du testa spelet eller har mer frågor hittar du kontaktuppgifter till oss längre ner på sidan.

Rent Spel

För blivande hantverkare har vi tagit fram ett spel om konsumenträtt och värderingsfrågor. I elevernas framtida yrkesliv finns många frågor om kundens och hantverkarens rättigheter och skyldigheter, som är viktiga att känna till. De huvudsakliga målen med spelet är att:

  • Öka förståelsen för kundens situation gentemot säljaren.
  • Förstå problematiken med att inte använda skriftliga avtal.
  • Visa på de risker och problem som uppstår vid "svartarbete".
  • Ge ökad kunskap om konsumenttjänstlagen.

Konsument Göteborg har möjlighet att komma till er skola och tillsammans med läraren hjälpa till att introducera och genomföra spelet. Är du intresserad av hur spelet fungerar kan du läsa denna handledning

Rent spel, handledning.pdf

Vill du testa spelet eller har mer frågor hittar du kontaktuppgifter längre ner på denna sida.

Vem bär ansvaret?

Vem bär ansvaret? är ett dilemmaspel som handlar om hur varor som konsumeras i Sverige ofta produceras med oetiska och miljöfarliga metoder. Ämnen som behandlas är demokrati, konsumentmakt, rättvise- och handelsfrågor.

Vem bär ansvaret.pdf