Till sidans huvudinnehåll
Detaljbild på ett blå-gult hjärta som är uppsatt på en glasdörr.

Göteborgs Stads information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Här kan du läsa om vad Göteborgs Stad gör, säkerhetsläget och få tips om hur du kan hantera din och andras oro.

Information for people arriving from Ukraine

On this page you find links to information regarding Russia's invasion of Ukraine from other authorities. Several links contains information in other languages as well, among them Ukranian and Russian.

Information på lätt svenska och med bildstöd

Här finns information på lätt svenska, på lätt svenska med bildstöd samt teckenspråkstolkad information om Rysslands invasion av Ukraina och säkerhetsläget i Sverige och världen.

Mottagning av flyktingar från Ukraina

Många av stadens förvaltningar samordnar sig kring ansvaret att ta emot flyktingar från Ukraina. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar och vilken förvaltning som ansvarar för vad.

Så här kan du hjälpa till

Vill du hjälpa flyktingar från Ukraina? Här samlar vi frågor och svar om hur vi kan hjälpa varandra.

Hantera oro

Flera myndigheter och organisationer har tagit fram information både om hur du som vuxen kan hantera din egen oro, och hur du kan stötta barn och unga som är oroliga.

Källkritik och IT-säkerhet

Det är alltid viktigt att du är källkritisk och har koll på din IT-säkerhet, och ännu viktigare med tanke på kriget i Ukraina. Här samlar vi tips på hur du kan tänka och agera.

Information från andra myndigheter

Här hittar du information från andra myndigheter om säkerhetsläget i Sverige och omvärlden samt vad som gäller för personer som kommer till Sverige från Ukraina för att söka skydd från kriget.
${loading}