Till sidans huvudinnehåll

Information om covid-19


Här kan du ta del av Göteborgs Stads information om pandemin och sjukdomen covid-19. Du kan även ta del av andra myndigheters information.

Uppdaterat 2023-02-01

Covid-19 är inte längre klassad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom

Från den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, men covid-19 ska fortsatt smittspåras i vård och omsorg.

Covid-19 ska fortsatt smittspåras i vård och omsorg, Folkhälsomyndigheten

Stanna hemma när du är sjuk

När många återgår till skolor och arbetsplatser efter lov och semestrar kan vi nu, liksom varje år, räkna med att fler får luftvägsinfektioner, även covid-19. Gällande rekommendationer till allmänheten är att stanna hemma när man är sjuk med symtom som kan vara covid-19 och att vaccinera sig.

Vaccinera dig mot covid-19

Att vaccinera sig mot covid-19 är frivilligt och gratis.

Boka tid för vaccination mot covid-19, Västra Götalandsregionen  

Barn och ungdomar – om vaccination mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

Du kan ringa och ställa allmänna frågor om vaccination

Västra Götalandsregionen har en telefontjänst som alternativ till dig som inte har möjlighet att gå in digitalt på 1177.se för att läsa om allmänna frågor kring vaccination mot covid-19.

Obs! Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor via telefontjänsten.
Telefon: 010-473 94 30

Ställ frågor om vaccin och covid-19 på flera språk

Folkhälsomyndigheten
Telefon: 08-123 680 00
Engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Västra Götalandsregionen
Telefon: 011-473 00 22, arabiska
Telefon: 011-473 00 23, persiska
Telefon: 011-473 00 24, somaliska

Telefonnummer för frågor om vaccin på flera språk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer

Var alltid källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

På krisinformation.se finns aktuell och bekräftad information om covid-19

Lägesbild covid-19 för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

För att kunna följa utvecklingen på övergripande nivå tar förvaltningen fram en lägesbild en gång i veckan. I lägesbilden hittar du information om antal smittade i verksamheterna inom äldreomsorgen och förvaltningens verksamhet.

Lägesbild covid-19 för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen - Göteborgs Stad

Mer information om covid-19

Sveriges nationella informationsnummer
Telefon: 113 13

Svarar på frågor om covid-19 och även om allvarliga olyckor och kriser. Öppet alla dagar dygnet runt.

Myndighetsinformation

Krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Folkhälsomyndigheten

Västra Götalandsregionen

Regeringen


Kontakta Göteborgs Stad

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}