Till sidans huvudinnehåll
Detaljbild på två personer som håller hand.

Säkerhet och beredskap

Säkerhet och beredskap handlar om att värna om människors liv och hälsa och att se till att stadens viktigaste funktioner fungerar även under en kris.

Krisberedskap

Du har ett eget personligt ansvar för din egen och dina näras säkerhet. Är du stark och frisk bör du räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

VMA (kallas även Hesa Fredrik) har en viktig uppgift. Det ska varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. På många tak runt om i Göteborg sitter högtalare (tutor) och skriker ut att det är fara. Runt om i Göteborg finns 230 högtalare.

Om säkerhet och beredskap

Säkerhet och beredskap handlar om att värna om människors liv och hälsa och att se till att stadens viktigaste funktioner fungerar också under en kris.

Göteborgs Stads information med anledning av höjd terrorhotnivå

Den 17 augusti 2023 höjde säkerhetspolisen terrorhotnivån från förhöjt till ett högt hot. Bedömningen är att hotet kommer att fortgå under lång tid. Här kan du läsa om vad Göteborgs Stad gör, hitta länkar till andra myndigheter och tips om hur du kan hantera din och andras oro.
${loading}