Till sidans huvudinnehåll

Tillgänglighet till information


Tillgänglig information och kommunikation är lätt att läsa, höra och förstå. Alla människor ska kunna kommunicera med offentliga verksamheter och ta del av dess information. Varje enskild medborgare ska ha möjligheter att lämna synpunkter utifrån sin förmåga.

Tillgänglighetsinformation på stadens webbplats

Tillgänglighetsdatabasen

Tillgänglighetsdatabasen syftar till att sprida information om hur tillgängliga offentliga lokaler är i dagsläget för att främst funktionsnedsatta ska kunna planera sina besök i förväg och vi alla ska få samma tillgång till nöjen och att uträtta ärenden. Göteborgarna och stadens besökare kan på Göteborgs Stads webbplats hitta information om hur tillgängligheten ser ut i stadens publika lokaler och på offentliga platser

När du ser den gula TD-symbolen betyder det att att det finns information om den fysiska tillgängligheten för respektive verksamhet, till exempel om hur lokalerna är utformade och om det finns hiss eller ramper. Utifrån den informationen kan du själv bedöma om du kan komma in och delta i verksamheten. 

Allt fler publika lokaler och offentliga platser kommer att få information om tillgängligheten. Informationen läggs successivt ut och uppdateras regelbundet på respektive verksamhets webbsidor.

goteborg.se

goteborg.se är en gemensam plattform med grundläggande information om Göteborgs Stads verksamheter, organisation, tjänster, politik och en tillgänglighetsdatabas med information om verksamheters fysiska tillgänglighet till exempel hörslinga och daisyspelare. Alla politiska protokoll publiceras här och filerna måste vara tillgänglighetsanpassade (tillgängliga pdf-filer).

Sedan 2008 används en teknisk plattform för att personer med tekniska hjälpmedel ska kunna ta del av innehållet. Under 2012 skrevs de viktigaste texterna om till klarspråk, vilket innebär att alla texter ska vara skrivna på ett så enkelt och tydligt sätt som möjligt. Teckenspråksfilmer och uppläsningsfunktion med readspeaker finns.

Du kan också få hjälp att anpassa webbplatsen utifrån dina behov.

Hemsidan har en synpunktshanterare där alla kan lämna synpunkter, idéer och ställa frågor om webbplatsen, felanmäla gator, torg och parker.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För goteborg.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet WCAG 2.1 nivå AA.

Att göra Göteborgs stads webbplats fullt tillgänglig är ett kontinuerligt arbete, så det finns delar som ännu inte lever upp till denna målsättning. Vilka dessa är kan du läsa mer om på Tillgänglighetsredogörelse goteborg.se.

goteborg.com

goteborg.com är Göteborgs officiella besöks- och evenemangsguide och har som målgrupp turister och andra besökare till Göteborg. Webbplatsen följer W3C:s tillgänglighetsnormer och har vunnit pris som en av Sveriges 100 bästa sajter tre år i rad i Internetworlds tävling, Topp-100. Via webbplatsen kan besökaren få information om tillgänglighet och bland annat hitta tillgänglighetsinformation om butiker, caféer, restauranger och hotell som inventeras i tillgänglighetsdatabasen.

Tillgänglighet i Göteborg (goteborg.com)

Kontaktcenter

Kontaktcenter är medborgarnas ingång till vägledning och information om stadens tjänster och erbjuder service till besökande, via telefon, e-post, stadens webbplats och via facebook. Kontaktcenter erbjuder även service på flera språk.

Göteborgs Stads kontaktcenter kan ge svar på allmänna frågor, ge allmän information, upplysning, vägledning och enklare rådgivning kring Göteborgs Stads tjänster. Du hittar kontaktuppgifter här nedanför.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om tillgänglighet så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}