Till sidans huvudinnehåll

Göteborg vann Access City Award 2014


Göteborgs Stads strävan om att skapa en tillgänglig stad för alla, gjorde Göteborg till 2014 vinnarstad av EU-kommissionens pris Access City Award.

Vinnare av Access City Award 2014

Göteborgs Stad har ett uttalat politiskt mål att göra Göteborg tillgänglig för alla. Det tillgängliga samhällsbyggandet går hand i hand med funktionshinderpolitiken för att skapa en universellt tillgänglig stad för alla.

Göteborgs Stad är stolta vinnare av Access City Award 2014. Tävlingen arrangeras årligen av EU-kommissionen som delar ut pris till den stad som arbetar bäst med tillgänglighetsfrågor i Europa. Tävlingen uppmärksammar städer som har en hög målsättning och ett helhetstänk för att skapa en tillgänglig miljö för alla, särskilt för personer med funktionsnedsättning.

Göteborgs Stads strävan om att skapa en tillgänglig stad för alla, har gjort Göteborg till 2014 vinnarstad av EU-kommissionens pris Access City Award.  

Se prisceremonin här (YouTube)

Juryns motivering

Priset Access City Award

I samband med Europeiska dagen för personer med funktions- nedsättningar 2013 meddelade EU-kommissionen att Göteborg vunnit 2014 års Access City Award. Priset är ett erkännande av det arbete som gjorts i Göteborg för att öka tillgängligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Priset syftar till att uppmuntra städer att dela med sig av sina erfarenheter och förbättra tillgängligheten på ett sätt som gagnar alla. 

Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor, delade ut priset med Juryns motivering: ”En stad för alla är Göteborgs slogan. När Göteborg nu vinner årets Access City-pris visar det att det inte bara är tomma ord, säger Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor. Stadens strävan att integrera personer med alla typer av funktionsnedsättning i samhället har gjort Göteborg till årets vinnarstad. Personer med funktionsnedsättning möter fortfarande alldeles för många hinder i sin vardag, men städer som Göteborg visar att det går att öka tillgängligheten för alla. Grattis Göteborg!”

Grundtanken med priset

Access City Award instiftades 2010 för att öka medvetenheten om funktionsnedsättning och främja tillgänglighetsinitiativ i städer med mer än 50 000 invånare. Prisets grundtanke är att personer med funktionsnedsättning ska ha samma tillgång till städerna som andra. Initiativet syftar till att uppmuntra städer att inspirera varandra till innovation och utbyte av bästa praxis

Priset ges till en stad som på ett tydligt och hållbart sätt har förbättrat tillgängligheten för grundläggande delar av stadslivet och som har konkreta planer på fortsätta sina förbättringar.

Priset värderar åtgärder inom följande områden:

  • Konstruerade miljöer och offentliga utrymmen.
  • Transporter och transportinfrastrukturer.
  • Information och kommunikation, inklusive ny teknik (IKT).
  • Offentliga anläggningar och tjänster.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om tillgänglighet så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}