Till sidans huvudinnehåll
Barnhänder som leker med en vattenkälla utomhus.

Normkritik

Göteborgs Stads arbete med normkritik är en del av stadens arbete med mänskliga rättigheter. Ett normmedvetet arbetssätt präglar alla verksamheter i kommunen.

Om normkritik

Normkritik är ett sätt att analysera normer (outtalade regler) i samhället. Istället för att titta på det som påstås avvikande, riktar vi intresset mot det som anses normalt. Vad och vilka tas för givet? Vem eller vilka tänker vi på när vi talar om alla?

Normmedvetet arbetssätt

Normmedvetet arbetssätt är Göteborgs Stads pilotmodell för att se till att du får ett likvärdigt bemötande oavsett din sexuella läggning, din könsidentitet eller ditt könsuttryck inom äldreomsorgen.
${loading}