Till sidans huvudinnehåll

HBTQI

Göteborg ska vara en stad för alla. Därför arbetar Göteborgs Stad aktivt mot fördomar och normer som utestänger människor. Du som är homosexuell, bisexuell, transperson, queer eller intersexperson ska garanteras samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra.

Så arbetar Göteborgs Stad med HBTQI

Göteborg ska vara en öppen och inkluderande stad. 2012 bjöd kommunstyrelsen in HBTQI-Göteborg till ett öppet forum för att gemensamt ta fram förslag på hur Göteborg ska kunna bli en öppen och mindre heteronormativ stad som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Tillsammans arbetade ett 50-tal representanter från HBTQI-Göteborg, de politiska partierna och tjänstemän i Göteborgs Stad fram ett antal rapporter och förslag. Rapporten "Normbrytande liv i Göteborg" ligger till grund för stadens första styrande dokument med fokus på HBTQI, som antogs av kommunfullmäktige 2017.

Rapporter om HBTQI-personers livsvillkor

Rapporterna HBTQI+-personers livsvillkor i Göteborg 2021 och Det är ingen temadag att vara HBTQ - det är man året om

Normer som skaver - Hbtq-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad

Göteborg Stad deltar aktivt i West Pride

Göteborgs Stad deltar sedan 2007 aktivt i West Pride, tidigare HBTQ-festivalen. Utgångspunkten för Göteborgs Stads deltagande är att Göteborgs ska vara en öppen och inkluderande stad – en stad för alla. Förutom en mängd lokala arrangemang flaggar staden på Gustaf Adolfs Torg. Vi finns också representerade i Pride Park. I Pride Parade går Göteborgs Stad under banderollen ”Göteborg – en stad för alla”.

Göteborgs Stads HBTQI-råd

Kommunfullmäktige fattade 2013 beslut om att inrätta Sveriges första kommunala HBTQI-råd. Göteborgs Stads HBTQI-råd är kommunstyrelsens samrådsorgan med HBTQI-Göteborg. Rådet ska utifrån ett normkritiskt perspektiv bevaka frågor som påverkar livssituationen för HBTQI-personer i Göteborg. Syftet är att säkra HBTQI-personers mänskliga rättigheter genom att ett HBTQI-perspektiv ska finnas med i stadens alla verksamheter.

Varje år bjuder Göteborg Stads HBTQI-råd in till öppna möten för att ta del av synpunkter och förslag på hur Göteborg ska bli en öppen och inkluderande stad.

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor om HBTQ kan du kontakta stadsledningskontoret.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Relaterad information

Illustration av Regnbågshuset i Göteborg.
Kommun och politik

Regnbågshuset

Regnbågshuset är en mötesplats för alla inom hbtqi-communityt. Här kan du mötas, arrangera och skapa tillsammans med andra.

${loading}