Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads energiplan 2022-2030

Syftet med energiplanen är bland annat att driva på åtgärder för att nå miljömålet för klimatet i miljö- och klimatprogrammet.

Planen beskriver hur Göteborgs Stad ska uppnå de energimål som finns i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030, och samtidigt upprätthålla ett fortsatt stabilt energisystem med god tillgång till el och hållbara bränslen, utan avbrott och störningar.

Göteborgs Stads energiplan 2022-2030

Syften med energiplanen 2022-2030

 • Driva på åtgärder som leder till att Göteborgs Stad når följande mål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030:
  • Minska energianvändningen i bostäder och lokaler
  • Producera energi enbart av förnybara källor
  • Minska klimatpåverkan från transporter
 • Bibehålla och utveckla Göteborgs Stads arbete med att ha en trygg och säker energiförsörjning
 • Vara en gemensam utgångspunkt som visar riktningen för Göteborgs Stads arbete med energifrågor
 • Uppfylla kraven i lagen om kommunal energiplanering (1977:439). Den säger att varje svensk kommun ska ha en aktuell energiplan som omfattar tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen, och även innehålla en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser.

Exempel på områden och åtgärder

Exempel på områden och åtgärder som omfattas av energiplanen, med hänvisning till respektive åtgärd i energiplanen inom parentes:

 • Smart styrning av och flexibilitetstjänster för effektanvändning i elnätet (1.1)
 • Energieffektiv gatubelysning (2.2)
 • Beteendeförändringar (2.5)
 • Energi- och klimatrådgivning (3.3)
 • Småskalig produktion av solel (4.2)
 • Förnybar och återvunnen värme och kyla (5.1, 5.2 6.1 samt 6.2)
 • Laddstationer (7.2 och 7.7)
 • Lastcykelpooler (7.4)
 • CCS - Avskiljning och lagring av koldioxid (8.1)


Nyheter från nättidningen Vårt Göteborg

Solceller

Så jobbar Göteborgs Stad långsiktigt med energianvändningen

Göteborgs Stads energiplan klubbades av kommunfullmäktige i slutet av april. Den innehåller åtgärder för att bidra till miljö- och klimatprogrammets mål kopplat till energi. Fler solceller på stadens tak och fjärrvärme av enbart förnybar och återvunnen energi är några konkreta åtgärder.

Foto: Frida Winter

Så får Göteborg konkret stöd att bli klimatneutral stad

Göteborgs Stad har utsetts till en av Europas 100 klimatneutrala och smarta städer. Men vad innebär det konkret för arbetet med att nå målet om ett klimatavtryck nära noll 2030? Staden får bland annat tillgång till rådgivning, nätverk, förbättrad möjlighet till finansiering och en möjlighet att påverka. På så sätt kan omställningen gå snabbare, samtidigt som det sätter Göteborg på kartan.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring energiplanen så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}