Till sidans huvudinnehåll
Litet barn går på en stig i grönska och solnedgång.

Hållbarhet och Agenda 2030

I september 2015 antog FN att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Här kan du bland annat läsa om hur Göteborgs Stad bidrar till att uppfylla de globala målen.

Agenda 2030 i Göteborg

Agenda 2030 har som mål att uppnå långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål med 169 delmål, som ska vara uppnådda senast år 2030.

Sharing City Göteborg

Att vara en Sharing City handlar för Göteborg om att utforska möjligheterna med delningsekonomin och hur det kan bidra till en mer hållbar stad. Delningsekonomin handlar i korthet om hur vi kan dela och samnyttja saker och ytor.

Cirkulära Göteborg

Göteborgs Stad driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi. Cirkulära Göteborg är ett initiativ från Göteborgs Stad med uppdrag att påskynda omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi, i bred samverkan med andra aktörer. Här kan du läsa mer om vad vi fokuserar på, hur vi arbetar och vilka resultat vi uppnått hittills. Välkommen till Cirkulära Göteborg!

Så här kan du leva hållbart

Testa din klimatpåverkan

Hur påverkar din livsstil klimatet? Idag släpper vi göteborgare ut cirka 8 ton växthusgaser per invånare och år genom vår konsumtion. Utsläppen sker både lokalt och globalt. Här kan du hitta sätt att räkna ut hur din livsstil påverkar klimatet.

Hand håller upp mobil som visar Smarta Kartans hemsida framför Byteshyllan på Frilagret.

Smarta Kartan

I Göteborg finns många smarta alternativ till att köpa nytt. Smarta Kartan Göteborg är en digital karta som visar verksamheter där du kan hyra, dela, byta, låna, ge, få och hitta reparatörer och second hand-butiker.

Två bilar står parkerade längst trottoarkanten.

Tvätta inte bilen på gatan

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Då hamnar oljerester, tungmetaller och andra kemikalier i mark, sjöar och hav. Det är ämnen som är skadliga för både människor och miljö.

Välj giftfritt när du handlar

Ställ frågor när du handlar. Var misstänksam mot varor som har en stark kemikaliedoft. Som konsument har du rätt till information om en varas kemikalieinnehåll.

Resa klimatsmart

Det finns flera alternativ för dig som vill resa mer klimatsmart.

${loading}