Till sidans huvudinnehåll

Områden där digitalisering bidrar till utveckling

Med hjälp av digitalisering kan vi utveckla och effektivisera våra verksamheter. Här är några exempel på hur Göteborgs Stad arbetar innovativt och med digitalisering som ett verktyg.

Några exempel:

Öppna data Göteborgs Stad producerar mycket offentlig information. Vi vill göra datan tillgänglig så att du kan bli mer delaktig i stadens utveckling. Använd informationen, bygg en app, skapa en hemsida, gör en analys.

Innovation För att vår service ska kunna tillgodose allas behov även i framtiden ställs det krav på innovation.

Digital stadsutveckling Med en digital version av staden kan man arbeta smartare och effektivare – men även göra lättfattliga modeller kring stadsutveckling som gör dialogen med göteborgarna enklare och bättre.

Digitalisering och IKT Center för skolutveckling stödjer digitalisering i skolan och förskolan genom att inspirera till nya former av lärande med hjälp av digital teknologi.

GO-DigIT GO-DigIT 2.0 är en utbildningssatsning finansierad av Omställningsfonden 2021-2023. Syftet är att utbilda medarbetare inom Göteborgs Stad för att öka den digitala kompetensen och stötta i digitala arbetssätt.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om Göteborgs Stads digitala utveckling kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}