Till sidans huvudinnehåll
Närbild på två personers händer som håller i en tallrik.

Engagera dig som frivillig


Det finns många sätt du kan engagera dig på om du vill påverka och bidra i samhället.

En möjlighet att vara med och påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt vart fjärde år. Vill du påverka kan du också ta kontakt med de förtroendevalda politikerna som är med i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser eller ta kontakt med ett politiskt parti. Du kan också engagera dig politiskt, som volontär eller i en intresseorganisation.

Frivilliga insatser

Här hittar du information om hur du kan engagera dig på olika sätt som frivillig. Frivilliga insatser ska inte ersätta anställd personal, utan komplettera den kommunala servicen.

Frivilliga sociala insatser

Engagera dig i föreningslivet

I en förening kan du som medlem, under demokratiska former, utveckla ett intresse tillsammans med andra. Du kan gå med i en av Göteborgs alla aktiva föreningar - eller starta en egen. Många föreningar är representerade i Göteborgs Stads råd för samverkan och informationsutbyte mellan civilsamhället och kommunledningen.

Föreningsliv, bidrag och stipendier

Göteborgs Stads samverkan med civilsamhällets organisationer

Göteborgs Stad har ett djupt och etablerat samarbete med civilsamhället, föreningar och intresseorganisationer. Här hittar du information om Göteborgs Stads överenskommelse om samverkan med civilsamhällets organisationer.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

Relaterad information

Kommun och politik

Kontakta politikerna

Omsorg och stöd

Bli god man

Omsorg och stöd

Frivilliga insatser

${loading}