Till sidans huvudinnehåll

Ungt inflytande

Var med och påverka din vardag, din stad och ditt närområde. Det finns många sätt som du kan vara med och göra din röst hörd.

Påverka i skolan

I skolan kan du påverka hur ni har det i klassen, hur undervisningen går till, vad som är viktigt på skolan och hur det är i bamba. 


Bildtext: "Vårt elevråd fixade så att dom äckliga toaletterna gjordes om".

Klassråd, elevråd och matråd finns på alla skolor i Göteborgs Stad. Du har även rätt att bilda egna elevråd eller föreningar. Besök din skolas hemsida för att läsa mer om hur det funkar på din skola.

Elevinflytande är en rättighet enligt lag i Sverige och även enligt FN:s barnkonvention. Läs mer om elevinflytande på Skolverkets hemsida, där du också får tips och råd på hur du kan göra för att starta ett eget råd, kår eller förening.

Påverka din fritid

På fritidsgården, i kulturskolan, på biblioteket eller andra ställen dit du går efter skolan, får du vara med och påverka hur du vill ha det där.

På de kommunala fritidsgårdarna finns det särskilda gårdsråd där du kan vara med och besluta om vad som ska hända på gården - arrangemang, aktiviteter eller saker som behöver köpas in. För äldre ungdomar och unga vuxna finns kulturhus och projektverksamhet som helt och hållet utgår från din projektidé eller dina önskemål. Även på biblioteket och i kulturskolan har du möjlighet att komma med förslag och önskemål. Hitta fritidsgård, kulturhus eller ungdomsverksamhet.

Ungdomsfullmäktige

Genom ungdomsfullmäktige (UF) har du som är ung möjlighet att vara med och påverka politikerna i Göteborg. Ungdomsfullmäktige består av 101 ungdomar mellan 12 och 17 år, från hela Göteborg. Det är ungdomarna själva som bestämmer vilka frågor som ska diskuteras. Prata med en UF-ledamot om vilka frågor du tycker är viktiga! Du kan självklart också välja att ställa upp själv som kandidat till UF nästa gång det är val. 


Bildtext: "Ungdomsfullmäktige gjorde så att skolungdomar fick sommarlovskort till buss och spårvagn. Prata med din UF-ledamot om vad du vill att de ska göra mer".

Ungdomsråd

Det finns ett ungdomsråd med ungdomar som bor i ditt område. De pratar med politikerna som bestämmer om saker som är viktiga för er. Finns det inget ungdomsråd där du bor, då kan du bli den som startar ert ungdomsråd. Prata till exempel med en fritidsledare på din fritidsgård i ditt område om du är intresserad.

Studentforum

Studentforum är ett inflytandeforum där studenter möter politiker för att diskutera och förbättra Göteborg som studentstad. Här hittar du mer om vad Studentforum är, när träffarna är och vilka som deltar.

Andra sätt att tycka till

I Göteborg finns många sätt att tycka till om saker du vill ändra. Du kan exempelvis skicka in synpunkter eller lämna förslag på kommunens webbsida, skriva dina åsikter i sociala medier eller mejla till en politiker.

Lämna synpunkter

Göteborgsförslaget

Sök politiker

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om ungt inflytande kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}