Till sidans huvudinnehåll

Om Göteborgsförslaget


Här kan du läsa om vad som är bra att veta innan du använder Göteborgsförslaget.

Längst ner på sidan hittar du information om Göteborgsförslaget på andra språk än svenska.

At the bottom of the page you will find information about Göteborgsförslaget in other languages.

För att utveckla och förbättra olika delar av Göteborg Stad behöver politiker och tjänstepersoner höra vad du ser behövs utifrån din vardag. Oavsett hur gammal du är eller var du bor är du välkommen att delta i Göteborgsförslaget. Förslagen publiceras synligt för alla. Du kan lägga egna förslag, rösta på andras förslag, kommentera på förslag eller bara följa diskussionen i kommentarerna. Behöver du hjälp att lägga in ditt göteborgsförslag, kan du vända dig till något av Göteborgs Stads medborgarkontor. Hitta till medborgarkontoren.

En person visar en annan person Göteborgsförslaget på en dator.
På medborgarkontoren kan du få hjälp att lämna ditt göteborgsförslag.
Foto: Julia Sjöberg.

Skapa ett konto

För att lämna ett göteborgsförslag eller för att rösta och kommentera på förslag behöver du skapa ett konto där du registrerar dig med ditt namn och e-postadress. Du får därefter ett mejl till din e-postadress. Bekräfta kontot genom att klicka på länken i mejlet.

Här skapar du ett konto.

Det är enbart ditt namn som kommer att synas på webbsidan och inte din e-postadress. Vi behöver din e-postadress för att kunna nå dig om vi behöver ställa frågor om ditt förslag och återkoppla resultat när du har lagt förslag eller röstat på ett förslag.

Juridiska personer som företag, ideella organisationer och föreningar får inte lämna göteborgsförslag.

Kommentera och rösta

Om du vill kommentera eller stödja ett göteborgsförslag genom att rösta på det behöver du först skapa ett konto.

Här hittar du alla göteborgsförslag som går att rösta på.

Klicka på rubriken på det förslag som du är intresserad av. Där kan du rösta på förslaget och kommentera det. Du kan bara rösta på varje specifikt förslag en gång.

När du har röstat på ett göteborgsförslag kommer ditt namn att synas i listan med namnunderskrifter som publiceras på webbsidan ihop med förslaget. Listan med namnunderskrifter finns också med i underlaget som skickas till den nämnd eller styrelse som ska besluta om göteborgsförslaget. Listan blir då en allmän handling.

Lämna ett göteborgsförslag

För att publiceras som ett göteborgsförslag ska förslaget

 • handla om Göteborgs Stads verksamhet, alltså det som kommunen har ansvar för och möjlighet att besluta om. Det är bland annat stadsplanering, miljö, turism, näringsliv, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet. 
 • tydligt berätta vilken åtgärd som du vill att Göteborgs Stad ska göra och beskriva vad du vill ska hända och varför. Tänk på att hålla förslaget enkelt och tydligt genom att helst skriva en idé per förslag.
 • bestå av en rubrik, en sammanfattning och en beskrivning av din idé som inte innehåller känsliga personuppgifter om någons sjukdom, olycksfall, hälsa, etniska ursprung, religion eller politiska åsikter. Det går bra att lägga med bilder, filmer och dokument men länkade filer får inte heller innehålla känsliga personuppgifter.
 • skrivas så tydligt som möjligt så att andra kan förstå ditt förslag, vara konstruktivt och ha en hänsynsfull ton.

Innan ett förslag publiceras på webben granskas det utifrån de uppsatta kriterierna för Göteborgsförslaget. Kriterierna för att godkännas som göteborgsförslag är att förslaget

 • berör kommunens verksamhet så att kommunpolitikerna kan besluta om förslaget
 • inte bryter mot svensk lag, exempelvis diskrimineringsgrunderna
 • inte innehåller känsliga personuppgifter eller handlar om frågor som berör någon enskild person
 • inte handlar om kommunens interna organisation eller personalfrågor
 • inte marknadsför någon produkt eller verksamhet.

Innan du lämnar ditt göteborgsförslag

Läs gärna igenom sidan Aktuella göteborgsförslag och se om någon annan redan har lämnat in en idé som liknar din. Då kan du kommentera och rösta på det förslaget istället, så är det större chans att idén får många röster.

Tidigare förslag finns på sidorna Göteborgsförslag under behandling och Arkiverade göteborgsförslag.

Om du vill lämna förslag, synpunkter eller göra en felanmälan om något i kommunens service ska du göra det via formuläret Lämna synpunkt istället för att skicka ett göteborgsförslag. Då får du snabbare hjälp.

Granskning av förslaget

Efter att du har skickat in ditt förslag görs en granskning för att se om det uppfyller kriterierna för ett göteborgsförslag. Därför kan det dröja några dagar innan du ser ditt förslag på webbsidan.

Samla röster under 90 dagar

Du får ett mejl när ditt göteborgsförslag har publicerats på webbplatsen. Efter det ligger ditt förslag aktivt under 90 dagar för att samla kommentarer och röster.

Du får själv marknadsföra ditt förslag för att få röster, till exempel via sociala medier som Facebook, Instagram och X. Det finns knappar för att dela ditt förslag ovanför rutan med förslaget.

Förslaget ligger ute i 90 dagar oavsett om det kommer upp i 200 röster tidigare än så.

Vad händer sedan?

Om ett göteborgsförslag får 200 röster eller fler skickas förslaget med namnunderskrifter och kommentarer till den nämnd eller styrelse som ansvarar för frågan. Politikerna tar sedan ställning till förslaget och återkommer med besked om sitt beslut.

Eftersom förslaget behöver tas upp på ett, eller ibland flera sammanträden, kan det dröja flera månader innan det kommer besked om hur det har gått.

Nämnden eller styrelsens beslut kommer även att publiceras tillsammans med förslaget på webbplatsen, på sidan Arkiverade göteborgsförslag.

Göteborgsförslag som inte kommer upp i 200 röster arkiveras och är fortfarande synliga, men de går inte att rösta på längre. 

Vem ansvarar för förslaget?

Göteborgs Stad publicerar förslagen. I övrigt är det förslagslämnarens åsikter som uttrycks i förslaget.

Det här gäller enligt dataskyddsförordningen 

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat att verksamheterna behöver följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och att de registrerade får information om hur deras personuppgifter hanteras.

Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. 

Ändamål, personuppgiftsansvarig och rättslig grund

Göteborgsförslaget är till för att du som invånare ska få möjlighet till delaktighet och inflytande i staden och för att du ska kunna vara med och påverka hur utvecklingen av Göteborg ska se ut. Nämnden för demokrati och medborgarservice är personuppgiftsansvarig och den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter inom Göteborgsförslaget är allmänt intresse.  

Demokrati och medborgarservice behandlar dina personuppgifter i samband med att du lämnar, kommenterar eller röstar på ett göteborgsförslag. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna återkoppla politikernas beslut eller ställa frågor till dig.

Personuppgifter som behandlas

 • För- och efternamn.
 • Mejladress.
 • Frivilliga uppgifter såsom profilbild.

Dina personuppgifter sparas hos nämnden för demokrati och medborgarservice. Din kontoregistrering finns kvar så länge du använder Göteborgsförslaget.

Om ett förslag får över 200 röster skickas det vidare till nämnden eller styrelsen som ansvarar för frågan som då behandlar dina personuppgifter under tiden de handlägger ditt göteborgsförslag.

Tredjelandsöverföring 

När vi mejlar med dig och med andra förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad angående Göteborgsförslaget använder vi Microsoft Outlook. Det innebär att det sker en överföring av dina personuppgifter till tredjeland (USA). Överföringen till tredjeland är i detta fall tillåten eftersom det finns beslut om adekvat skyddsnivå, kallat ”EU-US Data Privacy Framework”. Beslutet innebär att USA säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter som är jämförbar med den nivå som finns inom EU. 

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen   

När vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att vända dig till personuppgiftsansvarig för att få veta om dina personuppgifter behandlas eller inte.

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter om du anser att uppgifterna vi har är felaktiga eller om du vill att vi slutar behandla uppgifter om dig. 

Om du har frågor om dina rättigheter, kontakta demokrati och medborgarservice på mejladress 
demokratimedborgarservice@demokratimedborgarservice.goteborg.se.

Du har alltid rätt att kontakta dataskyddsombudet för demokrati och medborgarservice när du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen, då mejlar du dso@intraservice.goteborg.se.  

Lämna klagomål 

Integritetsskyddsmyndigheten är Sveriges nationella tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du har klagomål på behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på 
imy@imy.se

Varför finns Göteborgsförslaget?

Göteborgsförslaget är en metod för att förbättra invånarnas möjlighet till delaktighet och inflytande i kommunen mellan de allmänna valen. Göteborgsförslaget kan öka förståelsen för de demokratiska processerna och för att engagemanget tillsammans med andra kan påverka utvecklingen av lokalsamhället.

Göteborgsförslaget kan förbättra kommunens verksamhet då invånare med sina förslag bidrar med kunskap och lokalkännedom om behoven i deras vardag och bostadsområde. Genom förslagen kan förtroendevalda och tjänstepersoner få bättre kunskap om och förståelse för vilka frågor som engagerar allmänheten.

Göteborgs Stads riktlinje för Göteborgsförslaget

Att Göteborgs Stad skulle införa e-förslag beslutades i kommunfullmäktige 2014. Göteborgs Stads namn på e-förslag är Göteborgsförslaget. En riktlinje för hur Göteborgsförslaget ska fungera beslutades av Göteborgs Stads politiker 2016 och uppdaterades 2020 och 2023. 

Göteborgs Stads riktlinje för Göteborgsförslaget.

Så följer vi upp Göteborgsförslaget

Uppföljning av Göteborgsförslaget redovisas årligen till kommunfullmäktige och de nämnder och styrelser som efterfrågar statistik från Göteborgsförslaget. På så sätt kan politikerna ytterligare följa invånarnas vilja och engagemang.

I den årliga redovisningen till kommunfullmäktige ingår statistik om

 • antal nyregistrerade konton och antal inlämnade göteborgsförslag
 • hur många förslag som har beslutats i nämnd eller styrelse och hur många som ännu inte har beslutats
 • vilka förslag som engagerade flest göteborgare under året
 • vilka vi når med Göteborgsförslaget.

Om e-förslag, e-petition och medborgarförslag

Göteborgsförslaget är Göteborgs Stads namn på e-förslag.

Ett e-förslag eller e-petition är ett förslag på en åtgärd från en medborgare till kommunens politiker. Förslaget läggs ut på webben och andra kan stödja förslaget genom att rösta på det, som en namninsamling.

Medborgarförslag är inte samma sak som e-förslag. Medborgarförslag innebär enligt kommunallagen en möjlighet för den som är folkbokförd i en kommun att väcka ärenden i fullmäktige om frågor inom kommunens ansvarsområden. Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har inte infört medborgarförslag.

Läs om fler sätt du kan engagera dig på och påverka i Göteborgs Stad på sidan goteborg.se/paverka.

Information på andra språk

Lämna ditt göteborgsförslag (teckenspråk)

Göteborgsförslagets väg (teckenspråk)

Kontakta Göteborgs Stad

Har du frågor eller synpunkter om Göteborgsförslaget? Då kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}