Till sidans huvudinnehåll

Äldreombudsman

Göteborgs Stads äldreombudsman lyssnar in behov, intressen och viktiga frågor för dig som är 65 år och äldre och bor i Göteborg. Vänd dig till äldreombudsmannen för att framföra dina åsikter.

Äldreombudsmannen arbetar för utvecklingen av en bra stad att leva och åldras i. I det arbetet är din röst viktig.

Du kan påverka

Lämna synpunkter på kommunens verksamheter och de olika tjänster och miljöer som Göteborgs Stad ansvarar för via telefon, e-post eller post. Äldreombudsmannen driver inte enskilda ärenden, men du kan få råd och vägledning till den som är ansvarig för din synpunkt.

Tänk på att inte mejla eller posta känsliga personuppgifter då det kan bli allmän handling. Äldreombudsmannen är oberoende part, partipolitiskt obunden och frikopplad stadens verksamheter.

Så arbetar äldreombudsmannen

Äldreombudsmannen samlar in och sprider kunskap om levnadsförhållanden och livsvillkor för äldre befolkning. Ombudsmannen lyfter också behov och belyser brister i en rapport till kommunfullmäktige vartannat år. Rapporten är ett övergripande kunskapsunderlag som kombineras med göteborgarens egen röst.

Dokument

Vill du läsa rapporter till kommunfullmäktige kan du hämta dom digitalt här eller kontakta äldreombudsmannen för att få rapporten per post.

Äldreombudsmannens rapport 2023

Äldreombudsmannens rapport 2021

Äldreombudsmannens rapport 2021, kortversion

Kontakta äldreombudsmannen

Viktig information: Det du skickar via e-post och post kan komma att registreras och bli en allmän handling som alla medborgare har rätt att ta del av. Det är en del av offentlighetsprincipen som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 00 35
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}