Till sidans huvudinnehåll

Att vara politiker i Göteborgs Stad


Undrar du över hur det är att vara politiker i Göteborgs Stad? Här kan du få information om hur man blir politiker i Göteborgs Stad, vad det politiska uppdraget innebär, vilken ersättning en politiker får och hur många politiker det finns i staden.

Hur blir man politiker i Göteborgs Stad?

För att bli vald till ett politiskt uppdrag i Göteborgs Stad är utgångspunkten ett krav att man är medlem i ett politiskt parti och att det partiet är representerat i kommunfullmäktige. Innan valet till kommunfullmäktige, som sker i samband med de allmänna valen, väljer partiet själva ut vilka de vill nominera till valet av kommunfullmäktiges ledamöter. Det är sedan upp till dig som medborgare att rösta på ett parti och/eller en specifik person som du vill ska få en plats i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser ledamöterna i stadens nämnder och styrelser, och mandatfördelningen mellan partierna speglar sammansättningen i kommunfullmäktige.

Vad innebär det att vara politiker i Göteborgs Stad?

De flesta politiker i Göteborgs Stad är fritidspolitiker. De har ofta andra jobb och går på sammanträden på sin fritid. Hur ofta nämnderna eller styrelserna sammanträder är olika, de flesta sammanträder en gång i månaden.

De möten man går på är oftast beslutsmöten. Under tiden mellan möten förväntas man som politiker hålla sig uppdaterad inom sitt ämnesområde, läsa in sig på handlingar, vara delaktig i den offentliga debatten, möta medborgare och ansvara för de politiska besluten.

I Göteborgs Stad finns det 18 kommunalråd. De är politiker på heltid och sitter i kommunstyrelsen.

Staden erbjuder utbildning till alla politiker om staden och dess ledning. Utbildning i att utöva det politiska uppdraget ansvarar respektive parti för. Utbildningar sker under hela mandatperioden. Det är styrgruppen för politikerutbildning som ansvarar för utbildningarna. Utbildningarna har ett hela staden-perspektiv och handlar om stadens modell för ledning och styrning, lagstiftning, upphandling, policys och riktlinjer.

Utöver dessa utbildningar ansvarar respektive förvaltning/nämnd och bolag/styrelse för utbildning av sina politiker. Utbildningarna kan vara heldagar vid ett eller flera tillfällen under året, eller kortare workshops.

Vilken ersättning får en politiker i Göteborgs Stad?

Fritidspolitiker i Göteborgs Stad får ersättning för de sammanträden de går på. Denna ersättning kallas för arvode. Politikerna kan även få ersättning för förlorad arbetsinkomst, det vill säga den inkomst han eller hon förlorar genom att gå på sammanträdet. En politiker kan även få arvode för studiebesök, kurser och konferenser.

Politikerhandboken

Politikerhandboken är främst till för dig som är förtroendevald i Göteborgs Stad. Här finns information som är viktig för dig att känna till.

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kring att vara politiker i Göteborgs Stad, kan du kontakta kommunfullmäktige och kommunstyrelsens sekretariat på stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

Relaterad information

Kommun och politik

Kommunfullmäktige

Kommun och politik

Kommunstyrelsen

Kommun och politik

Val och folkomröstningar

${loading}