Till sidans huvudinnehåll
Bild på två personer som ler och arbetar framför en dator.

Ekonomi och budget

De kommunala verksamheterna i Göteborg finansieras till största delen genom kommunalskatten. En mindre del finansieras genom statsbidrag och viss service är avgiftsfinansierad. Här kan du läsa om vad pengarna går till, om budgeten, rapporter och redovisningar.

Om kommunens ekonomi

De kommunala verksamheterna i Göteborg finansieras till största delen genom kommunalskatten. En mindre del finansieras genom statsbidrag och viss service är avgiftsfinansierad. Kommunfullmäktige beslutar vad pengarna ska användas till.

Göteborgs Stads budget

Budgeten är ett viktigt verktyg för kommunfullmäktige för att styra verksamheterna i Göteborgs Stad. Varje förvaltning och kommunalt bolag har sedan sin egen budget att utgå från.

Kommunalskatten

I Göteborg är skattesatsen för närvarande 32,60 procent. Det betyder att för varje 100-lapp du tjänar betalar du 32 kronor och 60 öre i kommunal- och regionskatt.

Årsredovisningar

I årsredovisningen sammanfattar Göteborgs Stad sin och de kommunala bolagens verksamhet och ekonomiska redovisning. Årsredovisningen redovisar också den uppsatta budgeten och de gemensamma målen för året.

Delårsrapporter och övriga uppföljningsrapporter

I augusti varje år lämnar Göteborgs Stad en så kallad delårsrapport. Delårsrapporten är en uppföljning av ekonomin för Göteborgs Stads verksamheter. Dessutom sammanställer Göteborgs Stad ytterligare  uppföljningsrapporter vid flera tillfällen.

Rapporter och publikationer i budgetarbetet

Rapporterna på denna sida fungerar som underlag till långsiktig planering i samband med budgetarbetet för Göteborgs Stad. Omvärldsanalyserna i rapporterna beskriver ett antal möjliga vägar att nå de mål som Göteborgs Stad satt upp för framtiden.

Fakturor för inköp av varor och tjänster

Här kan du ta del av leverantörsfakturor för varor och tjänster som Göteborgs Stad har köpt. Du kan också beställa mer detaljerad information om specifika fakturor.

Relaterad information

Kommun och politik

Göteborgs Stads finansverksamhet

På sidan Göteborgs Stads finansverksamhet hittar du information som rör Göteborgs Stads finansiering, riskhantering och finansiella rapporter. Sidan riktar sig till dig som är investerare eller jobbar inom bank eller finans.

${loading}