Till sidans huvudinnehåll

Nationell kvalitetsuppföljning

Här kan du ta del av mätningar och uppföljningar som myndigheter gör av kommuner, däribland Göteborgs Stad.

Informationen baseras på enkätundersökningar, verksamheternas rapportering till myndigheter och på offentlig statistik.

Förskola, grundskola och gymnasium

Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.

Skolverkets webbsida om statistik kan du ta del av statistik för alla olika skolformer, till exempel förskolor, grundskolor och vuxenutbildning. Du kan studera en enskild skola eller jämföra skolor inom en kommun eller över hela landet.

Socialtjänst, hälso- och sjukvård

Med hjälp av Socialstyrelsens öppna jämförelser kan du söka uppgifter om kvalitet i de flesta av kommunens verksamheter inom de sociala områdena och hälso- och sjukvård. Till de sociala områdena räknas socialtjänsten, funktionsstöd och äldreomsorg.

Öppna jämförelser av kommunal hälso- och sjukvård (socialstyrelsen.se)

Öppna jämförelser av krisberedskap inom socialtjänst och hälso- och sjukvård (socialstyrelsen.se)

Socialtjänst

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd (socialstyrelsen.se)

Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård (socialstyrelsen.se)

Öppna jämförelser av att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden (socialstyrelsen.se)

Öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård (socialstyrelsen.se)

Öppna jämförelser av våld i nära relationer (socialstyrelsen.se)

Funktionsstöd

Nationella undersökningar

Socialstyrelsen sammanställer undersökningar om stöd till personer med funktionsnedsättning från hela landet. Undersökningarna kartlägger samverkan med myndigheter, rutiner vid hot om våld, bedömning och uppföljning, brukarinflytande och utbildningsnivå bland handläggare.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning (socialstyrelsen.se)

Kolada är en databas för undersökningar gjorda av Sveriges kommuner och regioner. Förvaltningen för funktionsstöd undersöker hur olika brukargrupper upplever det stöd de får.

Resultat från brukarundersökningar i Göteborg

Förvaltningen för funktionsstöd undersöker enheter med uppdrag inom boende med särskild service och daglig verksamhet. Undersökningarna kartlägger genomförandeplaner, brukarinflytande, personalens kompetens, rutiner för samordning och rutiner för misstanke om våld eller missbruk.

Resultat från enhetsundersökningar från öppna jämförelser i Göteborg


Äldreomsorg

Socialstyrelsen genomför varje år ett antal olika undersökningar. Undersökningarna omfattar alla verksamheter oavsett om de är kommunal eller privata.

Socialstyrelsen frågar personer 65 år och äldre med hemtjänst eller som bor på vård- och omsorgsboende om vad de tycker om sin äldreomsorg. Får du frågan är det viktigt att du svarar så att Göteborgs Stad kan arbeta för förbättringar och utveckling av kvalitén inom äldreomsorgen. 

Öppna jämförelser – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? (socialstyrelsen.se)

Socialstyrelsen frågar även kommunerna och alla enheter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende hur de arbetar med bland annat rutiner och samverkan. 

Öppna jämförelser av hemtjänst och särskilt boende (socialstyrelsen.se)

Vill du jämföra kommuner och enheter kan du göra det på Äldreguiden, en tjänst från Socialstyrelsen.

Söker du äldreboende eller hemtjänst? (aldreguiden.se)

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta stadsledningskontoret.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}