Till sidans huvudinnehåll
Person som skriver i ett anteckningsblock.

Delta i SOM-undersökningen Göteborg


Göteborgs Stad skickar regelbundet ut undersökningar. En av dessa är SOM-undersökningen. När du svarar bidrar du till kommunens utveckling.

Undersökningen hjälper oss att se vad som fungerar bra eller mindre bra med Göteborgs Stads service. Det är ett sätt för oss att kunna följa upp hur väl vår kommun utför sitt arbete. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen. Stort tack för att du tar dig tid att svara!

Om SOM-undersökningen

SOM-undersökningen i Göteborg är en lokal SOM-undersökning som går ut till boende i Göteborg. SOM-undersökningen handlar om åsikter och vanor med fokus på tre områden: samhälle, opinion och medier (SOM). Undersökningen görs i samverkan med forskare och myndigheter. Mer information om SOM-institutet och SOM-undersökningen finns på SOM-institutets hemsida

Dina svar är värdefulla

Du är expert på din vardag i Göteborg och dina svar bidrar till stadens utveckling. Frågorna i SOM-undersökningen handlar inte om dina kunskaper, utan helt enkelt om vad du tycker och vad du gör. Det är lika värdefullt för oss att få veta vilka åsikter du har som det är att få veta vad du inte har någon uppfattning om. Allas svar är lika viktiga.

Vad använder Göteborgs Stad undersökningen till?

SOM-undersökningen är en del av det underlag som vi använder för att följa upp hur väl kommunen utför sitt arbete. Undersökningen hjälper oss att se vad som fungerar bra eller mindre bra och vad som behöver utvecklas och förändras i Göteborg. Undersökningen används inom många olika delar av Göteborgs Stad och i vissa fall som grund för politiska beslut.

Särskilt viktigt är SOM-undersökningens resultat för att kunna följa vårt trygghetsarbete, folkhälsoarbete, jämlikhetsarbete och arbete med att öka delaktighet och inflytande. Att utvärdera detta har stor betydelse för att se om Göteborgs Stad utvecklas i rätt riktning.

Resultat

Du kan läsa sammanställningar av SOM-undersökningarnas resultat på SOM-institutets hemsida

Om du har frågor

Har du frågor om SOM-undersökningen är du välkommen att kontakta SOM-institutet på telefon: 031-786 30 55 eller mejl: svar@som.gu.se.

Kontakta demokrati och medborgarservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Ekelundsgatan 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.960790787221573,57.70511994914104] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen för demokrati och medborgarservice", "content":"Ekelundsgatan 1" } }]

Postadress

Box 11364
404 28 Göteborg

Relaterad information

${loading}