Till sidans huvudinnehåll
Bild på statyn Poseidon vid Götaplatsen i Göteborg.

Så styrs Göteborg

Göteborgs Stad styrs av politiker som har valts av göteborgarna och du som medborgare har möjlighet att påverka och kontrollera hur kommunen utför sina uppdrag.

Om kommunens organisation

Göteborgs Stad är organiserad i fackförvaltningar och kommunala bolag. På uppdrag av kommunstyrelsen ansvarar stadsledningskontoret för övergripande ledning, styrning och uppföljning av förvaltningarna och bolagen. Göteborgs Stadshus AB är moderbolag i Göteborgs Stads bolagskoncern.

Ny organisation för stadsutveckling 2023

Från och med 2 januari har Göteborgs Stad en ny organisation inom stadsutvecklingsområdet. Syftet med förändringen är att uppnå en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess samt en ökad effektivitet och transparens i förhållande till boende, besökare och näringsliv.
${loading}