Till sidans huvudinnehåll

Om kommunstyrelsen


Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för att det som kommunfullmäktige beslutar genomförs, följs upp och utvärderas.

Sammanträdesdagar

Kommunstyrelsen sammanträder som regel varannan helgfri onsdag kl. 10.00. Kommunstyrelsens möten hålls i Rådhuset och är inte öppna för allmänheten, men du kan ta del av mötets handlingar och protokoll.

Efter kommunstyrelsens beslutssammanträden kan du läsa en kort sammanfattning av några av besluten på sidan beslut i notisform. Du kan även prenumerera på kommunstyrelsens handlingar inklusive beslut i notisform.

Första halvåret 2024

Onsdag 10 januari
Onsdag 24 januari
Onsdag 7 februari
Onsdag 21 februari
Onsdag 6 mars
Onsdag 20 mars
Onsdag 10 april
Onsdag 24 april
Onsdag 8 maj
Onsdag 15 maj
Onsdag 29 maj
Onsdag 12 juni

Andra halvåret 2024

Onsdag 28 augusti
Onsdag 11 september
Onsdag 25 september
Onsdag 9 oktober
Onsdag 23 oktober
Onsdag 6 november
Onsdag 20 november
Onsdag 27 november
Onsdag 11 december

Så arbetar kommunstyrelsen

Politikerna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige i samband med de allmänna valen vart fjärde år. Den nya kommunstyrelsen tillträder vid årsskiftet efter ett val.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om för verksamhet och ekonomi följs upp och att den löpande förvaltningen i kommunen sköts effektivt och ekonomiskt. Kommunstyrelsen ser också till att kommunen utför de uppgifter som enligt lag är en plikt för kommunen att sköta. Kommunstyrelsen uttalar sig alltid i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige.

Det är också kommunstyrelsens uppgift att utse ledamöterna i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, Göteborgs Stads pensionärsråd, Göteborgs Stads HBTQ-råd, Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer samt Göteborgs Stads sverigefinska råd

Göteborgs Stads kommunstyrelse består av 13 ledamöter och 5 ersättare, valda av kommunfullmäktige. Samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen är politiker på heltid och har sina arbetsplatser i Rådhuset. Besöksadress: Gustaf Adolfs Torg 1.

Stadsledningskontoret är den förvaltning som stödjer kommunstyrelsen i arbetet att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter.

Politiker i kommunstyrelsen

Här kan du läsa mer om politikerna i kommunstyrelsen

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kring kommunstyrelsen så kan du kontakta stadsledningskontoret.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}