Till sidans huvudinnehåll

Representanter i Studentforum


Kommunstyrelsen utser en person från varje parti som finns representerat i kommunstyrelsen för att medverka i Studentforum. Dessutom medverkar representanter från högskolor och näringslivet.

Fem möten arrangeras varje år, där alla studentkårer har möjlighet att möta kommunstyrelsens företrädare kring strategiska frågor. De förslag som kommer upp i studentforum bereds i vanlig ordning till kommunstyrelsen.

Representanter för kommunstyrelsen

Valda representanter från kommunstyrelsen: Kontaktforum för studentfrågor

Representanter för Chalmers och Göteborgs universitet

Martina Diding, Chalmers tekniska högskola
E-post: martina.diding@chalmers.se

Johan Häggman, Göteborgs universitet, sektionen för studentstöd
E-post: johan.haggman@gu.se

Representanter för studentkårerna

Gabriella Näslund, Göteborgs Förenade Studentkårer
E-post: ordforande@gfs.se

Romina Houshmand, Göteborgs Förenade Studentkårer
E-post: vice@gfs.se

Sofia Börjesson Rintala, Chalmers studentkår
E-post: so@chalmersstudentkar.se

Joel Dahlman Zakrisson, Chalmers studentkår
E-post: ao@chalmersstudentkar.se

Charlotta Pettersson, Göta studentkår
E-post: ordforande@gota.gu.se

Ella Olausson, Göta studentkår
E-post: vice@gota.gu.se

Tyra von Mentzer, Handelshögskolans studentkår
E-post: vice@hhgs.se

Elin Nordin, Sahlgrenska akademins studentkår, SAKS
E-post: studiesocialt@saks.gu.se

Adam Järvinen, Sahlgrenska akademins studentkår, SAKS
E-post: studiesocialt@saks.gu.se

Miriam Ståhlgren Konstkåren
E-post: viceordforande@konstkaren.gu.se

Göteborgs Scen & kulturkår
E-post: gosk.styrelsen@gmail.com

Representant för näringslivsgruppen

Christian Westerberg, Göteborg & Co
E-post: christian.westerberg@goteborg.com

Representanter i beredningsgruppen

Studentforums beredningsgrupp förbereder studentforums möten. Beredningsgruppen är dessutom en mötesplats för fortlöpande informationsutbyte mellan studentorganisationerna och kommunstyrelsens företrädare. Beredningsgruppen kan träffas flera gånger mellan Studentforums möten.

Representanter för Kommunstyrelsen

Gustav Öberg (S)
Aria Nakhaei (M)

Representanter för studentkårerna

Gabriella Näslund, Göteborgs Förenade Studentkårer
E-post: ordforande@gfs.se

Sofia Börjesson Rintala, Chalmers studentkår
E-post: so@chalmersstudentkar.se

Charlotta Pettersson, Göta studentkår
E-post: ordforande@gota.gu.se

Representant för näringslivsgruppen

Christian Westerberg, Göteborg & Co
E-post: christian.westerberg@goteborg.com

Representant Studentforums kansli

Katja Knuutinen
E-post: katja.knuutinen@stadshuset.goteborg.se

Studentforums kansli

Studentforums kansli svarar på frågor och ger praktiskt stöd av olika slag.
Kontaktuppgifter och karta

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor om studentforum så kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Studentforum", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Studentforum
404 82 Göteborg

Relaterad information

${loading}