Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads trygghetsråd

Göteborgs Stads trygghetsråd är ett forum för samråd och utbyte av kunskap och erfarenheter mellan olika myndigheter, aktörer och kommunledningen, för att öka tryggheten för alla i Göteborg.

Handlingar och protokoll

Göteborgs Stads trygghetsråds handlingar och protokoll

Om Göteborgs Stads trygghetsråd

Syftet med rådet är att stärka det politiska ansvaret i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet på strategisk nivå. Syftet är också att tydliggöra behov av agerande, samordning och samverkan.

Årligen samlas rådet kring en övergripande lägesbild över brott och otrygghet. På resterande möten fördjupar sig rådet i valda teman. Dialog förs på strategisk nivå. På varje möte diskuteras även ytterligare frågor inom brott och otrygghet, utöver valt tema.

Dokument

Verksamhetsberättelse Göteborgs Stads trygghetsråd 2021

Verksamhetsberättelse Göteborgs Stads trygghetsråd 2020

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta stadsledningskontoret.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Relaterad information

${loading}