Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads råd för den sverigefinska minoriteten


Göteborgs Stads råd för den sverigefinska minoriteten är ett forum för samråd och utbyte av information mellan den sverigefinska minoriteten och kommunledningen i Göteborg. Göteborg är del av finskt förvaltningsområde sedan 2011 vilket ger sverigefinska göteborgare särskilda rättigheter.

Handlingar och protokoll

Göteborgs Stads råd för den sverigefinska minoritetens handlingar och protokoll

Resultat från fyllnadsvalet till Göteborgs Stads råd för den sverigefinska minoriteten för mandatperioden 2023-2026

Följande förslag på ledamöter till Göteborgs stads råd för den sverigefinska minoriteten inväntar nu kommunstyrelsens beslut.

Flest röster: Jari Määttänen, bosatt i Göteborg.
Kunskapsområden som Jari Määttänen vill arbeta med ur ett sverigefinskt perspektiv är:

 • Barn och unga,
 • Språk och utbildning,
 • Äldrefrågor.

Näst flest röster: Tiia Tupamäki, bosatt i Göteborg.
Kunskapsområden som Tiia Tupamäki vill arbeta med ur ett sverigefinskt perspektiv är:

 • Barn och unga,
 • Kultur,
 • Språk och utbildning.

Nomineringsprocess - ledamöter till kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd

Om Göteborgs Stads råd för den sverigefinska minoriteten

Göteborgs Stads råd för den sverigefinska minoriteten har som uppgift att bevaka den sverigefinska minoritetens rätt till kommunal service, språk och kultur utifrån lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. De sverigefinska ledamöterna och suppleanterna har utsetts av den sverigefinska minoriteten och fastställts av kommunstyrelsen. Rådet anordnar årligen ett öppet möte dit alla med intresse för sverigefinska frågor inom Göteborgs Stad är välkomna. Det är kommunstyrelsen som utser ledamöter i Göteborgs Stads råd för den sverigefinska minoriteten.

Reglemente för Göteborgs Stads råd för den sverigefinska nationella minoriteten

Ledamöter i Göteborgs Stads råd för den sverigefinska minoriteten

Ellen Mitikka (S), ordförande
Annika Ahlstrand (M), vice ordförande
Seppo-Matti Salonen (V)
Daniel Czarniecki Kaikkonen (SD)
Per Holm (D)
Rebecca Hedström (MP)
Bodil Bergman (L)
Johan Pettersson (KD)
Johan Radix (C) 

Anna-Lisa Parkkinen Äldrefrågor (kontaktperson)
Anneli Huttu
Anneli Ylijärvi
Maarit Jaakola Eliasson Andre vice ordförande
Martti Koivistoinen
Pirjo Hanski
Susanna Apter Språk och utbildning (Barn och unga)
Tarmo Ahonen Kultur
Vakant
Vakant

Om finskt förvaltningsområde

Göteborg är sedan 1 februari 2011 del av det finska förvaltningsområdet. Det medför rättigheter för den sverigefinska befolkningen som är bosatt i Göteborg enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk , som trädde i kraft 1 januari 2010.

Det här är dina rättigheter

Grundskydd - gäller alla nationella minoriteter i hela landet

 • Göteborgs Stad ska skydda och främja de nationella minoritetsspråken och kulturerna. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av minoritetsspråk ska främjas särskilt.
 • Göteborgs Stad ska ge de nationella minoriteterna inflytande i frågor som berör dem.
 • Göteborg Stad ska informera de nationella minoriteterna om dessa rättigheter.

Förstärkt skydd - gäller för finska språket då Göteborg är del av förvaltningsområdet för finskan

 • Du har rätt att få helt eller till väsentlig del finsk förskoleverksamhet
 • Du har rätt att få helt eller till väsentlig del finsk äldreomsorg
 • Du har rätt att använda finska vid muntlig och skriftlig kontakt med kommunen

Läs på finska

Suomen kielen hallintoalueesta (Finskt förvaltningsområde)

Ruotsinsuomalainen neuvosto (Göteborgs Stads råd för den sverigefinska minoriteten)

Kontakta Göteborgs Stads råd för den sverigefinska minoriteten

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stads råd för den sverigefinska minoriteten
404 82 Göteborg

${loading}