Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika intresseorganisationer inom funktionshinderområdet och kommunledningen i Göteborg.

Handlingar och protokoll

Göteborgs Stads råd för funktionsrätts handlingar och protokoll

Årsrapport för Göteborgs Stads råd för funktionsrätt 2023

Om Göteborgs Stads råd för funktionsrätt

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt arbetar för delaktighet och jämlikhet för dig med funktionsnedsättning i Göteborg. Till grund för arbetet ligger Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Reglemente Göteborgs Stads råd för funktionsrätt

Öppna möten

Rådet ska årligen anordna ett öppet möte för allmänheten. Mötet är ett viktigt forum för att diskutera aktuella ämnen och andra frågor som påverkar livsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar i Göteborg. Det öppna mötet är inte ett beslutande möte, däremot dokumenteras de synpunkter och förslag som framförs för rådets fortsatta arbete.

Sammanträdestider 2024

29 januari
26 februari
18 mars
22 april
27 maj
2 september
7 oktober
11 november
9 december

Ledamöter för mandatperioden 2023-2026

Marie Brynolfsson (V), ordförande
Åsa Hartzell Grüner (M), vice ordförande
Anna Siitam Wadman (MP)
Harriet Andreasson (L)
Johanna Holmdahl (KD)
Louise Warenius (S)
Maria Nilsson (C)
Peter Svanberg (D)
Sandra Gimdal Beckman (SD)

Annika Lindström, FGR/AA, andre vice ordförande 
Anders Andersson, FRG/Strokeföreningen
Björn Lindquist, FRG/RBU 
Denise Nydén Cresso, FRG/SRF
Gunbritt Stålberg, FRG/Diabetesföreningen
Ida Hansson, FRG
Håkan Högberg, FRG/DHR
Per Eriksson, GDF
Tord Hansson, FRG/RTP
Åsa Granbom Jonsson, FRG/FUB

Kontakta Göteborgs Stads råd för funktionsrätt

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Relaterad information

${loading}