Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt


Göteborgs Stads råd för funktionsrätt är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika intresseorganisationer inom funktionshinderområdet och kommunledningen i Göteborg.

Om Göteborgs Stads råd för funktionsrätt

Göteborgs Stads råd för funktionsrätt arbetar för delaktighet och jämlikhet för dig med funktionsnedsättning i Göteborg. Till grund för arbetet ligger Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kontakta Göteborgs Stads råd för funktionsrätt

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Relaterad information

${loading}