Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads pensionärsråd

Göteborgs Stads pensionärsråd är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika pensionärsorganisationer och kommunledningen i Göteborg.

Handlingar och protokoll

Göteborgs Stads pensionärsråds handlingar och protokoll

Om Göteborgs Stads pensionärsråd

Göteborgs Stads pensionärsråd är ett rådgivande organ med syfte att ge Göteborgs pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. I rådet ingår politiska representanter och representanter från pensionärsorganisationerna.

Reglemente för Göteborgs Stads pensionärsråd

Kontakta Göteborgs Stads pensionärsråd

Har du synpunkter eller frågor kring Göteborgs Stads pensionärsråd så kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Relaterad information

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens pensionärsråd

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens pensionärsråd är uppdelade i ett förvaltningsövergripande råd och fyra lokala råd, ett för varje stadsområde. Råden ska vara forum för dialog och behandla frågor inom nämndens ansvarsområden som berör pensionärer som grupp.

${loading}