Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads HBTQI-råd

Göteborgs Stads HBTQI-råd är ett forum för samråd och utbyte av kunskap och erfarenheter mellan representanter från hbtqi-communityt i Göteborg och kommunstyrelsen. Hbtqi står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer och intersexpersoner. Göteborgs Stad använder i likhet med den nationella handlingsplanen på området begreppet hbtqi.

Handlingar och protokoll

Göteborgs Stads HBTQI-råds handlingar och protokoll

Om Göteborgs Stads HBTQI-råd

Göteborgs Stads HBTQI-råd är ett forum för samråd och utbyte av kunskap och erfarenheter mellan representanter från hbtqi-communityt i Göteborg och kommunstyrelsen. Rådet ska utifrån ett normmedvetet perspektiv bevaka frågor som påverkar livssituationen för hbtqi-personer i Göteborg. Syftet är att bidra till att kommunen säkerställer hbtqi-personers mänskliga rättigheter och stärka det politiska ansvaret i dessa frågor. HBTQI-rådet kan exempelvis lämna yttranden, vara kommunal remissinstans, ta initiativ till dialog och utvecklingsinsatser. 

Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor

Öppna möten

Minst en gång per år anordnar HBTQI-rådet ett öppet möte, dit alla är välkomna för att lämna synpunkter och ge förslag på hur Göteborg ska bli en öppen och inkluderande stad.

Mötet är inget beslutande möte, men synpunkter och förslag som framförs dokumenteras för rådets fortsatta arbete.

Sammanträdestider 2024

23 januari
5 mars
18 april
24 maj
6 september
8 oktober
14 november
10 december

Ledamöter mandatperiod 2023-2026

Bettan Andersson (V), ordförande
Richard Brodd (L), 1:a vice ordförande
Oscar Linde Svedestad (S)
Anna Jäderström (M)                               
Hanna Sadeghitehrani (SD)
Mariette Höij Risberg (D)
Bosse Parbring (MP)
Pernilla Hagman (KD)
John Harfouche (C)

Jacob Lidman, 2:a vice ordförande
Berit Larsson
Joakim Berlin
Angelica Löwdin 
Tasso Stafilidis 
Hans Hirschi 
Nicklas Axelsson
Steph Toro
Ese Ejodame

Kontakta Göteborgs Stads HBTQI-råd

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Gustaf Adolfs Torg 4A
404 82 Göteborg

Relaterad information

${loading}