Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads HBTQI-råd


Göteborgs Stads HBTQI-råd är ett forum för samråd och utbyte av kunskap och erfarenheter mellan HBTQI-Göteborg och kommunledningen i Göteborg. Hbtqi står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer och intersexpersoner.

Handlingar och protokoll

Göteborgs Stads HBTQI-råds handlingar och protokoll

Om Göteborgs Stads HBTQI-råd

Göteborgs Stads HBTQI-råd ska utifrån ett normkritiskt perspektiv bevaka frågor som påverkar livssituationen för hbtqi-personer. Syftet är att säkerställa hbtqi-personers mänskliga rättigheter. Förutom att lämna yttranden och vara ett kommunalt remissorgan ska rådet ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar för hbtqi-personer i Göteborg. En gång per år ska rådet också anordna ett öppet möte, dit alla är välkomna för att lämna synpunkter och ge förslag på hur Göteborg ska bli en öppen och inkluderande stad.

Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor

Öppna möten

Rådet ska årligen bjuda in till öppna möten, för att på så vis lyssna in synpunkter och förslag som kan bidra till att Göteborg blir en mer öppen och inkluderande stad. Särskilt vänder sig de öppna mötena till enskilda personer i hbtqi-Göteborg som inte är organiserade i föreningar eller nätverk.

Mötet är inget beslutande möte, men synpunkter och förslag som framförs dokumenteras för rådets fortsatta arbete.

Sammanträdestider

Hösten 2023
4 september klockan 13.00-16.00
10 oktober klockan 09.00-12.00
13 november klockan 09.00-12.00
12 december klockan 13.00-16.00 

Kontakta Göteborgs Stads HBTQI-råd

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Gustaf Adolfs Torg 4A
404 82 Göteborg

Relaterad information

${loading}