Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Vuxenutbildning


Utbildningsförvaltningen driver vuxenutbildning och yrkeshögskola genom verksamheterna Studium och Yrgo.

Studium, kommunal vuxenutbildning

Studium är en kommunal skola för de som vill utbilda sig i vuxen ålder. Här kan man lära sig svenska eller börja en gymnasial yrkesutbildning.

På Studium finns många möjligheter. Man kan till exempel läsa gymnasiala kurspaket för att utbilda sig till barnskötare eller stödassistent eller mot ett yrke inom restaurang, bageri & konditori eller trädgårdsskötsel. På Studium finns även utbildningar i sfi, svenska för invandrare och svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Studerande med inlärningssvårigheter kan studera på Lärvux-Anpassad vuxenutbildning, en särskild utbildning för vuxna på träningsnivå, grundsärnivå eller gymnasiesärnivå.

https://studiumgbg.se/

Yrkeshögskolan Yrgo

Yrgo har ett av Sveriges bredaste utbud av yrkeshögskoleutbildningar (YH). Utbildningarna utvecklas och drivs i nära samarbete med privata företag och offentliga organisationer.

Yrkeshögskola (YH) är en eftergymnasial utbildningsform där utbildningarna genomförs i nära samarbete med näringslivet och innehåller en stor del praktiska moment. Minst en fjärdedel av en YH-utbildning består av LIA (lärande i arbete), som är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik.

Yrgo erbjuder utbildningar och kompetensutveckling

Yrgo har cirka 50 YH-utbildningar inom följande områden:

Ekonomi, administration och juridik
Hotell och turism
IT och programmering
Logistik och transport
Media och kommunikation
Pedagogik
Restaurang och bageri
Samhällsbyggnad
Teknik och design
Vård och omsorg

Utbudet uppdateras i takt med arbetsmarknadens behov. Nya utbildningar startar och andra försvinner allt eftersom kompetensbehovet förändras. Yrgo erbjuder även erbjuder även kompetensutveckling för företag.

Läs mer på Yrgos webbplats.

Kontakta utbildningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om utbildningsförvaltningens vuxenutbildning så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Skånegatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.986475341390886,57.7002327273884] }, "properties":{ "title":"Utbildningsförvaltningen", "content":"Skånegatan 20" } }]

Postadress

Box 5428
402 29 Göteborg

${loading}