Till sidans huvudinnehåll
En lärare framför tavlan och elever i förgrunden.

Verksamheter inom utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningens huvudverksamheter är gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning.

Gymnasieskola

Utbildningsförvaltningen driver ett antal olika gymnasieskolor.

Anpassad gymnasieskola

Utbildningsförvaltningen driver sju anpassade gymnasieskolor för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Skolorna finns på olika platser i Göteborg och de har olika inriktning.

Vuxenutbildning

Utbildningsförvaltningen driver vuxenutbildning och yrkeshögskola genom verksamheterna Studium och Yrgo.

Övriga verksamheter

Vägledningscentrum

Vägledningscentrum förser grundskolor och gymnasieskolor med studie- och yrkesvägledare samt driver drop för elever under 20 år som bor i Göteborg eller går i en av Göteborgs Stads skolor.

Språkcentrum

Språkcentrums cirka 300 modersmålslärare undervisar och handleder i mer än 70 språk åt ungefär 13 000 barn och elever från förskola till gymnasium i hela Göteborg och i kranskommunerna.

Språkslussen

Språkslussen är Göteborgs Stads mottagningsenhet för nyanlända ungdomar i gymnasieåldern som vill börja på Språkintroduktionsprogrammet. Språkslussen tar emot intresseanmälningar, kartlägger varje elevs skolbakgrund och kunskaper för att sedan placera eleverna på rätt nivå på den skola som passar bäst.

Prövningsenheten

Prövningsenheten erbjuder prövning där lärare bedömer vuxna att pröva kunskaper i hela kurser utifrån ämnesplan eller kursplan. Man kan också göra en prövning för att höja sitt betyg i en kurs eller läsa in en helt ny kurs.

Vuxenutbildning på Studium

Studium erbjuder utbildningar inom restaurang, bageri/konditor, trädgård, barnskötare, vård och omsorg/undersköterska, svenska för invandrare (sfi) och lärvux. Studium kan också skräddarsy utbildningar för din organisations behov.

Yrgo

Yrkeshögskolan Yrgo anordnar utbildningar för den som vill skaffa sig ett yrke, för den som vill byta yrke och för den som vill fördjupa sig i ett yrke.

Center för skolutveckling

Center för skolutveckling vänder sig till skolledare, förskollärare, lärare, arbetslag och elevhälsopersonal i Göteborgs Stad och stödjer dem i deras utvecklings- och kvalitetsarbete.

Humlan - gymnasieskolans psykoterapimottagning

Humlan är en psykoterapimottagning för gymnasieelever, och erbjuder individuell psykoterapi, samtal eller rådgivning.

Burgårdens konferenscenter

Burgårdens konferenscenter är en kommunal verksamhet med uppdrag att i första hand erbjuda goda konferensmöjligheter åt stadens förvaltningar, nämnder och bolag.

Studium restaurang och bageri

Studiums elever förbereder och tillagar allt som serveras i skolans restaurang och bageributik.

${loading}