Till sidans huvudinnehåll

Organisation och ledning för utbildningsförvaltningen


Utbildningsförvaltningen består av 13 gymnasieskolor, 7 anpassade gymnasieskolor, Studium, Yrgo, Center för skolutveckling, Vägledningscentrum, Språkcentrum samt stab. Totalt sett har utbildningsförvaltningens verksamheter cirka 2500 anställda. Merparten av dessa är lärare.

Utbildningsförvaltningens stab består av avdelningen för Administration och ekonomi, avdelningen för HR och kommunikation, avdelningen för Planering och utveckling samt avdelningen för Digitalisering och innovation. Avdelningarna finns i huvudsak på Skånegatan 20, våning 4.

Vägledningscentrum samlar studie- och yrkesvägledning inom grundskola och gymnasium under ett tak. Vägledningscentrum har en drop in-mottagning på Skånegatan 20. Vägledningscentrum ansvarar också för det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. 

Center för skolutveckling stödjer, stimulerar, initierar och utmanar till utveckling inom förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning i Göteborgs Stad. Center för skolutveckling finns på Bohusgatan 13C. 

Språkcentrum ger modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning till ungefär 13 000 barn och elever från förskola till gymnasium i hela Göteborg och kranskommunerna. Här finns runt 300 lärare som tillsammans undervisar i cirka 70 språk. Språkcentrum ligger på Bohusgatan 13C.

Organisationsschema över utbildningsförvaltningen.

Förvaltningsledning

Förvaltningsdirektör
Tomas Berndtsson, telefon 031-367 00 21
e-post: tomas.berndtsson@educ.goteborg.se

Avdelning för planering och utveckling
Maija Söderström, avdelningschef, telefon 031-367 00 16
e-post: maija.soderstrom@educ.goteborg.se

Avdelning för administration och ekonomi
Malin Ung, avdelningschef, telefon 031-367 00 18
e-post: malin.ung@educ.goteborg.se

Avdelning för personal och kommunikation
Håkan Larsson, avdelningschef, telefon 031-367 00 19
e-post: hakan.larsson@educ.goteborg.se

Avdelning för digitalisering och innovation
Lars Hermansson, avdelningschef, telefon 031-367 00 28
e-post: lars.hermansson@educ.goteborg.se

Gymnasieområde Centrum,
(Angeredsgymnasiet, Hvitfeldtska gymnasiet, IHGR och Schillerska gymnasiet)

Bo Drysén, utbildningschef, telefon 031-367 07 00
e-post: bo.drysen@educ.goteborg.se

Gymnasieområde Lindholmen, 
(Bräckegymnasiet, Center för Språkintroduktion, Ester Mosessons gymnasium, Lindholmens tekniska gymnasium och Polhemsgymnasiet)

Stefan Öhman, utbildningschef, telefon 031-367 26 10
e-post: stefan.ohman@educ.goteborg.se

Gymnasieområde Skånegatan, 
(Bernadottegymnasiet, Burgårdens utbildningscentrum, Katrinelundsgymnasiet och MTG, Motorbranschens tekniska gymnasium) 

Nicklas Faritzson, utbildningschef, telefon 031-367 02 08
e-post: nicklas.faritzson@educ.goteborg.se

Område för anpassad gymnasieskola
Maria Lorentzson, utbildningschef, telefon 031-367 18 12
e-post: maria.lorentzson@educ.goteborg.se

Område för vuxenutbildning och yrkeshögskola
Kommunal vuxenutbildning:
 Ann-Sofie Johansson, utbildningschef, telefon 031-367 31 76
e-post: ann-sofie.johansson@educ.goteborg.se
Yrkeshögskoleutbildningar: Katarina Hjernestam, utbildningschef, telefon 031-367 31 97
e-post: katarina.hjernestam@educ.goteborg.se

Område Stadsgemensamt (Center för skolutveckling, Språkcentrum, Vägledningscentrum)
Malin Högstedt, utbildningschef, telefon 031-367 30 10
e-post: malin.hogstedt@educ.goteborg.se

Kontakta utbildningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om utbildningsförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Skånegatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.986475341390886,57.7002327273884] }, "properties":{ "title":"Utbildningsförvaltningen", "content":"Skånegatan 20" } }]

Postadress

Box 5428
402 29 Göteborg

${loading}