Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Lämna synpunkt till utbildningsförvaltningen

Steg 1 av 1 Påbörjat

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.

Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad.

Typ av synpunkt

Vilken typ av synpunkt vill du lämna? Välj en

Välj enhet

Beskriv ditt ärende. Tänk på att beskriva synpunkten så utförligt som möjligt.

Återkoppling

Om du vill lämna din synpunkt anonymt svarar du "Ja" nedan, då kan du inte ange några kontaktuppgifter. Tänk på att om du väljer att vara anonym kan du inte få någon återkoppling på vad som händer i ärendet och vi kan inte heller kontakta dig om vi skulle behöva mer information.

Vill du vara anonym? Välj en
På vilket sätt vill du att vi återkopplar till dig? Välj en

Dina kontaktuppgifter

Dina kontaktuppgifter

Dina kontaktuppgifter

Ange en korrekt e-postadress.

${loading}