Till sidans huvudinnehåll
stadsmiljö med buss och busshållplats i bakgrunden, och gräsmatta med blommor i förgrunden.

Stadsmiljöförvaltningen

Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi ansvarar för många av de platser som göteborgarna använder och besöker varje dag.

Organisation och ledning

Stadsmiljöförvaltningen har ungefär 900 medarbetare fördelat på åtta avdelningar.

Våra verksamheter

Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Förvaltningen arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva, trygga, jämlika och levande stadsmiljöer och naturområden.

Så behandlar vi personuppgifter

Stadsmiljöförvaltningen behöver ibland behandla personuppgifter för att utföra sina uppgifter. All behandling av personuppgifter på stadsmiljöförvaltningen utgår från syftet med behandlingen. Vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor är till för samråd och informationsutbyte mellan intresseorganisationer inom funktionshinderområdet samt pensionärsorganisationer och stadsmiljönämndens färdtjänstutskott.

Naturvårdsrapporter från stadsmiljöförvaltningen

Stadsmiljöförvaltningen tar fram rapporter kring naturvård som vi samlat på denna sida.

Relaterad information

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i stadsmiljönämnden.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från stadsmiljönämnden.

${loading}