Till sidans huvudinnehåll

Samhälle och omvärld

Område samhälle och omvärld ansvarar för att driva utveckling som medför förändringar på en övergripande samhällsnivå, som indirekt ger nytta för medborgarna.

Området följer utvecklingen och driver riktat påverkansarbete för samhällsutveckling utifrån Göteborgs Stads uttalade målsättningar. Exempelvis inom fysisk stadsutveckling, infrastruktur, hållbarhetsarbete så som klimatanpassning, integration och folkhälsa.

Magnus Sigfusson
Direktör
Telefon: 031-368 01 12
E-post: magnus.sigfusson@stadshuset.goteborg.se

I område Samhälle och omvärld ingår följande avdelningar.

Samhällsutveckling

Avdelningen stödjer samverkan mellan förvaltningar och/eller bolag inom hållbar utveckling där ansvaret för stadengemensamma processer är fördelat till nämnder och styrelser, till exempel miljö- och klimatmålsarbete, boendesociala frågor och samverkan med näringslivet och civilsamhället.

Gunilla Dörner Buskas
Avdelningschef
Telefon; 031-368 02 20
E-post: gunilla.dorner.buskas@stadshuset.goteborg.se

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta stadsledningskontoret.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}