Till sidans huvudinnehåll

Planering, uppföljning, analys och ekonomi


Område Planering, uppföljning, analys och ekonomi ansvarar för att leda och samordna Göteborgs Stads strategiska planering och uppföljning av denna. Området ansvarar för att utöva uppsiktsplikt över Göteborgs Stads verksamheter och att de fullgör sina åtaganden.

Magnus Andersson
Ekonomidirektör
Telefon: 031-368 00 74
E-post: magnus.andersson@stadshuset.goteborg.se

I område Planering, uppföljning, analys och ekonomi ingår följande avdelningar.

Planering och analys

Avdelningen ska säkerställa och leverera god styrinformation genom planering och analys. Avdelningen ansvarar för att förvalta och utveckla Göteborgs Stads gemensamma processer för budget/planering avseende verksamhet (inklusive mål och uppdrag), HR samt ekonomi.

Jörgen Samuelsson
Avdelningschef
Telefon 031-368 00 34
jorgen.samuelsson@stadshuset.goteborg.se

Uppföljning och uppsikt

Avdelningen ska säkerställa och leverera god styrinformation om uppföljning och uppsikt till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Avdelningen ansvarar för att förvalta och utveckla Göteborgs Stads gemensamma processer för uppföljning avseende verksamhet (inklusive mål och uppdrag), HR samt ekonomi. Arbetet med uppföljningen ska ske med framåtriktade analyser som ger beslutsunderlag på kort och lång sikt.

Lena Albinsson
Avdelningschef
Telefon 031-368 01 07
lena.albinsson@stadshuset.goteborg.se

Finans- och koncernredovisning

Avdelningen ska säkerställa och leverera god styrinformation om redovisning och finansiell ställning i kommunkoncernen samt säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital. Avdelningen ansvarar för Göteborgs Stads gemensamma finans och- redovisningsprocesser samt för Göteborgs Stads samlade medelsförvaltning och finansiella tjänster.

Maria Svensson
Finans- och koncernredovisningschef
Telefon: 031-368 03 91
E-post: maria.svensson@stadshuset.goteborg.se

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}