Till sidans huvudinnehåll

Just nu syns inga kontaktuppgifter eller öppettider på goteborg.se

Senast uppdaterad: 22 februari 2024 klockan 08:12

Just nu syns inga kontaktuppgifter eller öppettider på goteborg.se. Om du behöver nå oss kan du ringa kontaktcenter på 031-365 00 00.

Kontorsledning


Område Kontorsledning ansvarar för stadsledningskontorets interna lednings- och stödprocesser för att stödja stadsdirektören i hens uppdrag och linjens arbete med kontorets grunduppdrag.

Kontorsledning

Anders Roswall
Chef
Telefon: 031-368 00 52
E-post: anders.roswall@lstadshuset.goteborg.se

I område kontorsledning ingår följande enheter:

Ekonomi, inköp och it

Peyman Emami
Ekonomichef
Telefon: 031-368 01 13
E-post: peyman.emami@stadshuset.goteborg.se

HR

Eva Tjerneld
HR-chef
Telefon: 031-368 002 50
E-post: eva.tjerneld@stadshuset.goteborg.se

Verksamhetsstöd och representation

Cornelia Lönnroth
Avdelningschef
Telefon: 031-368 04 57
E-post: cornelia.lonnroth@stadshuset.goteborg.se

Exception occured while calling: RestConfiguration: url = https://microservices.goteborg.se/sdw-service/display/sites?sort=name,asc&size=10000&page=0&siteId=2885, workmanager = MicroserviceRestWorker, timeout = 15000, headers = [Accept = application/json;odata=verbose], parameters = []

${loading}