Till sidans huvudinnehåll
Bild på Gustaf Adolfs torg med Börsenhuset och Stadshuset i fokus.

Organisation och ledning för stadsledningskontoret

Ledning

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges förvaltning och leds av stadsdirektören. Stadsledningskontoret ger stöd till kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter och ekonomi.

Kontorsledning

Område Kontorsledning ansvarar för stadsledningskontorets interna lednings- och stödprocesser för att stödja stadsdirektören i hens uppdrag och linjens arbete med kontorets grunduppdrag.

Ärende och utredning

Område Ärende och utredning ansvarar för att beslutsunderlag som går till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är allsidigt beredda och kvalitetssäkrade. Området ansvarar för förvaltningen av Göteborgs Stads övergripande styrmodeller.

Planering, uppföljning, analys och ekonomi

Område Planering, uppföljning, analys och ekonomi ansvarar för att leda och samordna Göteborgs Stads strategiska planering och uppföljning av denna. Området ansvarar för att utöva uppsiktsplikt över Göteborgs Stads verksamheter och att de fullgör sina åtaganden.

Utveckling av stadens verksamheter

Område Utveckling av stadens verksamheter ansvarar för att samordna och driva utveckling inom Göteborgs Stad, som primärt ger resultat inom stadens verksamheter, samt nytta för medborgarna.

Samhälle och omvärld

Område Samhälle och omvärld ansvarar för att driva utveckling som medför förändringar på en övergripande samhällsnivå, som indirekt ger nytta för medborgarna.

HR

Område HR ansvarar för att driva och utveckla Göteborgs Stads arbetsgivarepolitik med fokus på attraktiv arbetsgivare.

Juridik

Område Juridik ansvarar för juridiska frågor gentemot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt bistår stadsledningskontorets organisation i övrigt med juridiskt stöd. Visselblåsarfunktionen ingår i området.

Kommunikation

Område Kommunikation ansvarar för att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads interna och externa kommunikationsarbete.
${loading}