Till sidans huvudinnehåll

Stadsbyggnadsnämndens uppdrag


Stadsbyggnadsnämnden ska driva och samordna den fysiska planeringen. Den ansvarar för stadens reglering av bebyggelse, mark och vatten. De ska också samordna styrningen för den taktiska och strategiska stadsplaneringen.

Exempel på uppdrag som ingår i nämndens ansvar:

  • översiktsplaner, inklusive fördjupningar, tematiska tillägg och planeringsstrategi
  • strategisk trafik- och grönplanering
  • taktisk planering kopplat till stadsplanering
  • detaljplaner, planprogram
  • kommunal lantmäterimyndighet
  • bygglov och tillsyn
  • kommunens grundläggande geodata

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om stadsbyggnadsnämndens uppdrag så kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.

Kundservice

Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}