Till sidans huvudinnehåll
Illustration av tre personer som siter i ett möte vid ett bord med papper och dator.

Stadsbyggnadsnämnden

Relaterad information

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i stadsbyggnadsnämnden.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från stadsbyggnadsnämnden.

Nämndens uppdrag

Stadsbyggnadsnämnden ska driva och samordna den fysiska planeringen. Den ansvarar för stadens reglering av bebyggelse, mark och vatten. De ska också samordna styrningen för den taktiska och strategiska stadsplaneringen.

Mötestider

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder en gång i månaden med undantag av juli.

Budget och årsrapport

Politikerna i kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden beslutar om den budget som styr stadsbyggnadsförvaltningens arbete.
${loading}