Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter inom socialförvaltningen Sydväst

Socialförvaltningen Sydväst stöttar familjer och individer för att alla ska kunna leva och bo och ha ett tryggt och självständigt liv. Förvaltningen  ansvarar också för aktiviteter och mötesplatser som bidrar till att barn och ungdomar får en meningsfull fritid. Andra viktiga verksamheter är föreningsstöd, trygghetsfrågor, krisstöd, folkhälsa och demokratifrågor.

Socialförvaltningen Sydväst har även uppdrag att ansvara för verksamheter för hela Göteborgs. De är:

  • En samlad placering- och inköpsfunktion (SPINK)
  • Boende- och hemlöshetsfrågor
  • Anvisningsboende för flyktingar från Ukraina

Barn och unga

Här kan du få hjälp av socialtjänsten i myndighetsärenden och annat stöd som riktar sig till barn och unga. Vi ger stöd och skydd när det behövs. Familj, barn och unga

Vuxen och försörjningsstöd

Här kan du få hjälp av socialtjänsten i ärenden som rör vuxna och försörjningsstöd, men också hjälp till andra insatser som rör vuxna. Vi ger stöd för att alla ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv.  Ekonomi och ekonomiskt bistånd

Stadsområde, välfärd och fritid

Avdelningen bidrar till att barn och ungdomar får en meningsfull fritid. Avdelningen arbetar också med trygghetsarbete, demokratiarbete, folkhälsoarbete, lokala perspektiv i samhällsplanering, samverkan med civilsamhället och frågor som rör våld i nära relationer. Här hittar du också Hälsoteket i väster. Kultur och fritid Hälsoteket i väster

Boende och hemlöshet

Avdelningen arbetar för att minska tiden i hemlöshet för personer som har svårt att ordna och behålla sitt boende. Avdelningen arbetar för invånare i hela Göteborgs Stad. Här kan du läsa vart du kan vända dig.

Boende via socialtjänsten

I Göteborgs Stad finns det flera boenden runt om i staden för dig som lever i hemlöshet och har rätt till bistånd till boende.

Boendena finns både i kollektivform och i lägenheter och vissa vänder sig enbart till kvinnor. I del boenden ingår möbler samt måltider. I andra verksamheter ansvarar du själv för möbler och mat. Boende via socialtjänsten

Stöd till hemlösa

Du som lever i hemlöshet kan själv söka stöd i olika former eller ta kontakt med ditt socialkontor för att få stöd. Stöd till hemlösa

Utsatta EU-medborgare

Det finns akutboenden, förskola och andra aktiviteter för EU-medborgare som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. Mycket av arbetet sker i samarbete med stadens frivilliga organisationer. Stöd till utsatta EU-medborgare.

Samlad placerings- och inköpsfunktion (Spink)

Spink arbetar för att personer som behöver insatser, boende eller vissa tjänster ska få rätt insats till rätt kostnad. Avdelningen är ett stöd för andra förvaltningar i att leta platser och lämpliga leverantörer. Samlad placerings- och inköpsfunktion (Spink)

Anvisningsboende

Avdelningen samordnar arbetet med att ta fram boendeplatser för skyddssökande från Ukraina. Varje vecka anvisas ukrainare till Göteborg och staden ska enligt Migrationsverkets fördelningsmodell ordna boenden åt 487 personer under 2023 och åt 318 personer under 2024. Många av stadens förvaltningar och idéburen sektor hjälps åt i arbetet med att ta fram boendeplatser. Det handlar om alltifrån kollektiva boenden till boenden hos privatpersoner via Räddningsmissionens verksamhet Hjärterum. Mottagning av flyktingar från Ukraina.

Socialförvaltningen Sydväst

Har du synpunkter eller frågor om socialförvaltningen Sydväst så kan du kontakta oss

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Zirkongatan 7

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.90022641896666,57.64110784125824] }, "properties":{ "title":"Socialförvaltningen Sydväst", "content":"Zirkongatan 7" } }]

Postadress

Box 16
421 21 Västra Frölunda

${loading}