Till sidans huvudinnehåll

Organisation och ledning för socialförvaltningen Sydväst

Här får du information om hur förvaltningen är organiserad utifrån sina uppdrag att skapa förutsättningar för familjer och individer att leva ett tryggt och självständigt liv och att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Förvaltningen ansvarar också för trygghetsfrågor, krisstöd, folkhälsa i stadsområdet sydväst, samt att ge stöd åt det lokala föreningslivet.

Socialförvaltningen Sydväst har även uppdrag att ansvara för verksamheter för hela Göteborgs. De är:

  • En samlad placering- och inköpsfunktion (SPINK)
  • Boende- och hemlöshetsfrågor
  • Anvisningsboende för skyddssökande från Ukraina

Förvaltningsorganisation

På huvudkontoret Zirkongatan 7 finns förvaltningsledningen som består av verksamheternas avdelningschefer och den övergripande staben:

Förvaltningsdirektör

Annika Ljung, direktör, socialförvaltningen Sydväst

Annika Ljungh
E-post: annika.ljungh@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-365 62 65

Förvaltningscontroller

Niklas Hall (tf)
E-post: niklas.hall@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-366 10 24

Ekonomiavdelningen

Johan Svensson
Ekonomichef
E-post: johan.svensson@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-366 20 24

HR - avdelningen

Ulrika Lundblad
HR-chef
E-post: ulrika.lundblad@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-366 00 95

Stab och kommunikation

Anna Hedenström (tf)
E-post: anna.hedenstrom@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-366 02 98

Barn och unga

Åsa Etéus
Avdelningschef
E-post: asa.eteus@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-366 21 04

Danne Larsson
Avdelningschef
E-post: danne.larsson@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-365 43 79

Vuxen och försörjningsstöd

Jörgen Larzon
Avdelningschef
E-post: jorgen.larzon@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-366 43 00

Stadsområde, välfärd och fritid

Lotta Wikström
Avdelningschef
E-post: lotta.wikstrom@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-365 27 24

Bostad först, Kollektivt boende och uppsökande verksamheter 

Edita Paljevic
Avdelningschef
E-post: edita.paljevic@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-367 90 63

Boende för kvinnor och unga vuxna, öppna verksamheter och kvalitet

Maria Bäcklund
Avdelningschef
E-post: maria.backlund@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-366 24 12

Lägenhetsboende och särskilt boende

Janika Karvinen
Avdelningschef
E-post: janika.karvinen@socialsydvast.goteborg.se
Telefonnummer: 031-367 97 00

SPINK

Stina Viklund Björstedt
Avdelningschef
E-post: stina.w.bjorstedt@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-366 99 48

Anvisningsboende

Annika Ljungh (tf)
Avdelningschef 
E-post: annika.ljungh@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-365 62 65


Kontakta socialförvaltningen Sydväst

Har du synpunkter eller frågor om socialförvaltningen Sydväst kan du kontakta oss.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Zirkongatan 7

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.90022641896666,57.64110784125824] }, "properties":{ "title":"Socialförvaltningen Sydväst", "content":"Zirkongatan 7" } }]

Postadress

Box 16
421 21 Västra Frölunda

${loading}