Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor idag kl. 8-21

Senast uppdaterad: 20 april 2024 klockan 17:17

Fram till ungefär klockan 21 idag fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete. Du ser när du kommer in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel försörjningsstöd och boendeparkering.

Två pratbubblor och två ansikten

Forum för samverkan och dialog i socialförvaltningen Sydväst

I bestämda forum och dialoger får invånarna och civilsamhällets organisationer möjlighet att påverka sitt stadsområde och göra sina röster hörda i frågor som rör hälsa, trygghet, stadsplanering, demokrati och mänskliga rättigheter.

Demokratidagen

Demokratidagen är ett forum för dialog som arrangeras en gång om året där högstadieungdomar i sydvästra Göteborg möter tjänstepersoner och politiker för att diskutera ämnen som de unga tycker är viktiga.

Föreningskonferens

Föreningskonferensen arrangeras två gånger om året. I föreningskonferens deltar politiker och civilsamhället och fokus ligger på inflytandet och delaktighet. Genom samverkan med civilsamhället och näringslivet blir arbetet för att uppnå jämlikare livsvillkor mer kraftfullt.
${loading}