Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Två pratbubblor och två ansikten

Forum för samverkan och dialog i socialförvaltningen Sydväst

I bestämda forum och dialoger får invånarna och civilsamhällets organisationer möjlighet att påverka sitt stadsområde och göra sina röster hörda i frågor som rör hälsa, trygghet, stadsplanering, demokrati och mänskliga rättigheter.

Demokratidagen

Demokratidagen är ett forum för dialog som arrangeras en gång om året där högstadieungdomar i sydvästra Göteborg möter tjänstepersoner och politiker för att diskutera ämnen som de unga tycker är viktiga.

Föreningskonferens

Föreningskonferensen arrangeras två gånger om året. I föreningskonferens deltar politiker och civilsamhället och fokus ligger på inflytandet och delaktighet. Genom samverkan med civilsamhället och näringslivet blir arbetet för att uppnå jämlikare livsvillkor mer kraftfullt.
${loading}