Till sidans huvudinnehåll
Två pratbubblor och två ansikten

Forum för samverkan och dialog i socialförvaltningen Sydväst

I bestämda forum och dialoger får invånarna och civilsamhällets organisationer möjlighet att påverka sitt stadsområde och göra sina röster hörda i frågor som rör hälsa, trygghet, stadsplanering, demokrati och mänskliga rättigheter.

Demokratidagen

Demokratidagen är ett forum för dialog som arrangeras en gång om året där högstadieungdomar i sydvästra Göteborg möter tjänstepersoner och politiker för att diskutera ämnen som de unga tycker är viktiga.

Föreningskonferens

Föreningskonferensen arrangeras två gånger om året. I föreningskonferens deltar politiker och civilsamhället och fokus ligger på inflytandet och delaktighet. Genom samverkan med civilsamhället och näringslivet blir arbetet för att uppnå jämlikare livsvillkor mer kraftfullt.
${loading}