Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter inom socialförvaltningen Nordost


Socialförvaltningen Nordost stöttar familjer och individer för att alla ska kunna leva och bo och ha ett tryggt och självständigt liv. Förvaltningen ansvarar också för aktiviteter och mötesplatser som bidrar till att barn och ungdomar får en meningsfull fritid. Andra viktiga verksamheter är föreningsstöd, trygghetsfrågor, krisstöd, folkhälsa och demokratifrågor.

Barn och unga

Här kan du få hjälp av socialtjänsten i myndighetsärenden och annat stöd som riktar sig till barn och unga. Läs mer på sidan för stöd till familj, barn och ungdom.

Inom socialförvaltningen Nordost har vi också två unika verksamheter som vänder sig till unga i åldern 13-25 år och som behöver hjälp att komma vidare i livet: UngÖst och UngAngered.

Vuxen och försörjningsstöd

Här kan du få hjälp av socialtjänsten när det gäller vuxna och försörjningsstöd, men också hjälp till andra insatser som rör vuxna. 

Familjemottagning och resurser barn och vuxna

Här finns resursenheter för familj, barn och vuxna. Läs mer på sidan för stöd till familj, barn och ungdom.

Stadsområde, välfärd och fritid

Vi arbetar också med fritidsverksamhet och trygghetsarbete, folkhälsoarbete, samhällsplanering och samverkan med civilsamhället. Läs mer på ingången Uppleva och göra eller sök närmaste fritidsgård för unga.

Här hittar du också Hälsoteket i Angered och Hälsoteket Östra Göteborg.

Kontakta socialförvaltningen Nordost

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta socialförvaltningen Nordost.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Förstamajgatan 2A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.031991630416165,57.75309287046246] }, "properties":{ "title":"Socialförvaltningen Nordost", "content":"Förstamajgatan 2A" } }]

Postadress

Box 47107
402 58 Göteborg

${loading}