Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter inom socialförvaltningen Centrum


Socialförvaltningen Centrum stöttar familjer och individer för ett trygg och självständigt liv och ansvarar också för aktiviteter och mötesplatser för barn och ungdomar.

Socialförvaltningen Centrum stöttar familjer och individer för att alla ska kunna leva och bo och ha ett tryggt och självständigt liv. Förvaltningen ansvarar också för aktiviteter och mötesplatser som bidrar till att barn och ungdomar får en meningsfull fritid. Andra viktiga verksamheter är föreningsstöd, trygghetsfrågor, krisstöd, folkhälsa och demokratifrågor, stadsövergripande uppdrag integration, socialjour, missbruk, förvaltar- och boutredningsenhet

Barn och unga

Här kan du få hjälp av socialtjänsten i myndighetsärenden och annat stöd som riktar sig till barn och unga.

Vuxen och försörjningsstöd

Här kan du få hjälp av socialtjänsten i ärenden som rör vuxna och försörjningsstöd, men också hjälp till andra insatser som rör vuxna.

Stadsområde, välfärd och fritid

Här finns fritidsverksamhet och uppdrag som har ett samordnande ansvar för trygghetsarbete, folkhälsoarbete och medverkan i samhällsplaneringen.

Inom avdelningen ryms också de verksamheter som har stadsövergripande uppdrag kring kompetenshöjande insatser inom våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, drogförebyggande arbete samt stöd för evidensbaserad praktik.

Stadsövergripande uppdrag barn, familj och trygghet

Här finns stöd och insatser inom områdena ungdomar i riskzon, kriminalitet, familj och relation, familjerätt, våld i nära relationer, hedersrelaterad problematik, prostitution, brottsutsatthet, samt trygghetsfrågor. Till dessa verksamheter kan invånare i hela staden vända sig.

Stadenövergripande verksamhet

Här finns enheter inom områdena etablering och integration, öppen missbruksvård, boutredning, förvaltarskap och stadens socialjour och stadenövergripande uppdrag med stöd till civilsamhället. Till dessa verksamheter kan hela staden vända sig.


Kontakta socialförvaltningen Centrum

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta socialförvaltningen Centrum.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Skånegatan 9A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9846663114716,57.70386258770067] }, "properties":{ "title":"Socialförvaltningen Centrum", "content":"Skånegatan 9A" } }]

Postadress

Box 5293
402 25 Göteborg

${loading}