Till sidans huvudinnehåll
En persons skrivbord på sammanträde. Hen har en frukt, ett vattenglas, läsplatta och dokument framför sig.

Socialnämnden Centrum

Vår nämnd består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av kommunfullmäktige. Den politiska sammansättningen av nämnden motsvarar mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Våra folkvalda politiker beslutar bland annat om den budget som styr vårt arbete.

Relaterad information

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i socialnämnden Centrum.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från socialnämnden Centrum.

Nämndens uppdrag

Socialnämnd Centrum ansvarar för stöd till individer och familjer enligt socialtjänstlagen inom stadsområde Centrum. Utöver det har socialnämnd Centrum ansvar för ett antal verksamheter som är gemensamma för staden.

Mötestider

Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden.

Budget och årsrapport

Här kan du ta del av socialnämnden Centrums budget för 2023. Budgeten innehåller förutsättningar, mål och uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige, men också information om vilka ekonomiska ramar de olika verksamheterna har.
${loading}