Till sidans huvudinnehåll

Organisation och ledning för socialförvaltningen för Centrum


Socialförvaltningen Centrum ansvarar för stöd till individer och familjer enligt socialtjänstlagen. Vi erbjuder aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar också aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa och har kontakter med civilsamhället samt samverkar med hela staden.

Förvaltningsledning

Förvaltningsledningen leds av av förvaltningsdirektör och avdelningschefer samt vissa stödfunktioner. Socialförvaltning Centrum har sitt huvudkontor på Skånegatan 9 A.

Förvaltningsdirektör

Michael Ivarson
E-post: michael.ivarson@socialcentrum.goteborg.se
Telefon: 031-367 90 06

Ekonomi

Anette Östergaard
Ekonomichef
E-post: anette.ostergaard@socialcentrum.goteborg.se
Telefon: 031-366 94 02

Stab och kommunikation

Ulla-Carin Moberg
Stab och kommunikationschef
E-post: ulla-carin.moberg@socialcentrum.goteborg.se
Telefon: 031-367 90 04 I Mobil: 0707-99 99 23

HR


Lise-Lotte Hansson
HR-chef
E-post: liselotte.hansson@socialcentrum.goteborg.se
Telefon: 031-366 60 67

Förvaltningscontroller

Ulrika Lundgren
E-post: ulrika.m.lundgren@socialcentrum.goteborg.se
Telefon: 031-367 90 35

Barn och unga

Här finns myndighetsutövning och resursenheter riktade till barn och unga, samt familjehemsverksamheten.

Bodil Sandquist
tf Avdelningschef
E-post: bodil.sandquist@socialcentrum.goteborg.se
Telefon: 031-365 73 53

Vuxen och försörjningsstöd

Här finns myndighetsutövning för vuxna och försörjningsstöd, samt insatser till stöd för dessa målgrupper.


Fredrik Nilsson
Avdelningschef Vuxna och försörjningsstöd
E-post: fredrik.nilsson@socialcentrum.goteborg.se
Telefon: 031-366 04 12

Stadsområde, välfärd och fritid

Här finns fritidsverksamhet och uppdrag som har ett samordnande ansvar för trygghetsarbete, folkhälsoarbete och medverkan i samhällsplaneringen. Inom avdelningen ryms också de verksamheter som har stadsövergripande uppdrag kring kompetenshöjande insatser inom våld i nära relationer, drogförebyggande arbete samt stöd för evidensbaserad praktik. Andra uppdrag är stöd till civilsamhället och Jämlik stad.


Ritva Gonzalez
Avdelningschef
E-post: ritva.gonzalez@socialcentrum.goteborg.se
Telefon: 031-367 99 71

Stadsövergripande uppdrag barn, familj och trygghet

Här finns stöd och insatser inom områdena ungdomar i riskzon, kriminalitet, familj och relation, familjerätt, våld i nära relationer, hedersrelaterad problematik, prostitution, brottsutsatthet, samt trygghetsfrågor. Till dessa verksamheter kan invånare i hela staden vända sig.


Marie Larsson
Avdelningschef
E-post: marie.larsson@socialcentrum.goteborg.se
Telefon: 031-367 90 16

Stadsövergripande uppdrag Integration, socialjour, missbruk förvaltar- och boutredningsenhet

Här finns enheter inom områdena etablering och integration, öppen missbruksvård, boutredning, förvaltarskap och stadens socialjour. Till dessa verksamheter kan invånare i hela staden vända sig.


Helene Holmström
Avdelningschef
E-post: helene.holmstrom@socialcentrum.goteborg.se
Telefon: 031-368 80 50

Kontakta socialförvaltningen Centrum

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta socialförvaltningen Centrum.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Skånegatan 9A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9846663114716,57.70386258770067] }, "properties":{ "title":"Socialförvaltningen Centrum", "content":"Skånegatan 9A" } }]

Postadress

Box 5293
402 25 Göteborg

${loading}